Λύσεις για ασφαλή φόρτωση και εσωτερική διαχείριση φορτίων από την GroupScience στην έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics»

H GroupScience, στον τομέα Safe Cargo, δραστηριοποιείται συμβουλευτικά στους τομείς:  Της ασφάλειας των εμπορευματικών μεταφορών για επικίνδυνα (ADR) ή απλά εμπορεύματα • Της ασφαλούς αποθήκευσης και διαχείρισης – ανύψωσης των φορτίων εντός του χώρου εργασίας • Των μελετών ασφάλειας και αδειοδότησης • Της εκπαίδευσης στελεχών και εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας μεταφοράς και διαχείρισης φορτίων.

Αντικείμενο της εταιρείας είναι η παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης για την αντιμετώπιση των κινδύνων που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια των διαδικασιών φόρτωσης, μεταφοράς και εσωτερικής διακίνησης (ανυψωτικές εργασίες) φορτίων μιας επιχείρησης, καθώς και του τρόπου αντιμετώπισής τους.

Παράλληλα, η GroupScience είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος κορυφαίων ευρωπαϊκών οίκων στην αγορά πιστοποιημένων προϊόντων ασφαλούς πρόσδεσης, ακινητοποίησης και ανύψωσης φορτίων.

Η ασφαλής φόρτωση και εσωτερική διαχείριση συνδυάζεται άρρηκτα με την περιβαλλοντική διαχείριση των μονάδων και τη σύννομη λειτουργία τους.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και της βιομηχανικής ασφάλειας.


Για να μάθετε περισσότερα για την εταιρεία GroupScience επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της www.groupscience.gr.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις εκθέσεις «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics» και «Cargo Truck & Van», που διοργανώνει η εταιρεία o.mind Creatives στις 9-11 Νοεμβρίου 2019, στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, από την επίσημη ιστοσελίδα www.supplychainexpo.gr.