Για Freight Villages & ΑΚΚΕ συζήτησαν αντιπροσωπεία του ΕΕΣΥΜ με τον Γ.Γ. Λιμένων -Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

  Την Τρίτη 26 Ιουλίου 2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση Αντιπροσωπείας του Ελληνικού Επιμελητηριακού Επιχειρηματικού Συνδέσμου Μεταφορών (ΕΕΣΥΜ)  με τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  κ. Ευάγγελο  Κυριαζόπουλο. Εκ μέρους του Ε.Ε.ΣΥ.Μ παρέστησαν οι κ.κ  Μιχάλης Αδαμαντιάδης, Πρόεδρος, Παρασκευάς Φραντζέσκος, Α’ Αντιπρόεδρος, και Μαρία Τελεμέ, Υπεύθυνη Γραμματείας.

Στη συνάντηση αυτή, που έγινε σε συνέχεια συζητήσεων που προηγήθηκαν στο πλαίσιο της 7ης συνόδου της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Ν. 4302/2014 περί Εφοδιαστικής υπό την Προεδρία του Καθηγητού του Πανεπιστημίου Πειραιά κ. Ευάγγελου Σαμπράκου και με παρουσία εκπροσώπων του Ε.Ε.ΣΥ.Μ, συζητήθηκαν οι προτάσεις του Ε.Ε.ΣΥ.Μ για την εισαγωγή στο Νόμο της έννοιας «Εμπορευματικό Κέντρο» (ΕΚ) σύμφωνα με τον διεθνώς γνωστό αντίστοιχο όρο “Freight Village” αντικαθιστώντας το «Επιχειρηματικό/Εμπορευματικό Πάρκο Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας» στο Άρθρο 14, παρ 1., προκειμένου να καταστεί σαφής η διάκριση μεταξύ: ενός ΕΚ, που αποτελεί υποδομή και εγκαταστάσεις χωρικής συγκέντρωσης επιχειρήσεων μεταφορών και logistics έναντι απλών εγκαταστάσεων μίας επιχείρησης μεταφοράς / logistics για αποκλειστική χρήση από την ίδια.

Οι προτάσεις του Ε.Ε.ΣΥ.Μ περιλαμβάνουν επίσης την συμπερίληψη του όρου και προοπτικής ανάπτυξης Αστικών Κέντρων Ενοποίησης Εμπορευμάτων (ΑΚΕΕ) ή αλλιώς μικρότερων Εμπορευματικών Κέντρων τοπικής εμβέλειας και με την χρήση ΣΔΙΤ, καθώς και προβλέψεις και προϋποθέσεις παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας για την δημιουργία Εμπορευματικών Κέντρων και λιμενικών εγκαταστάσεων σε Εμπορευματικά Κέντρα που αναπτύσσονται πλησίον της ακτής, καθώς και Ελευθέρων Ζωνών σε τμήματα Εμπορευματικών Κέντρων.

Ο κος Ε. Κυριαζόπουλος επιβεβαίωσε την ετοιμότητα της Γενικής Γραμματείας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων να εξετάσει προσεχτικά και να στηρίξει τις προτάσεις του Ε.Ε.ΣΥ.Μ, έχοντας πλήρη αντίληψη της σημασίας τους και τον σημαντικό ρόλο που παίζουν τα Εμπορευματικά Κέντρα διεθνώς για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των μεταφορών και ιδιαίτερα των Συνδυασμένων Μεταφορών και της Εφοδιαστικής.