Βραβείο Μεταφορών Δημητρίου Τσαμπούλα – Αναθεωρημένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο Ελληνικός Επιμελητηριακός Σύνδεσμος Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ.) επιθυμώντας να τιμήσει τον εκλιπόντα Καθηγητή του Ε.Μ.Π. και στενό συνεργάτη του και των Ελληνικών Επιμελητηρίων Δ. Τσαμπούλα για το πολυετές έργο και την προσφορά του στις ελληνικές μεταφορές, αποφάσισε τη θεσμοθέτηση ετήσιου Βραβείου Μεταφορών Δημητρίου Τσαμπούλα μεταξύ φοιτητών και νέων αποφοίτων Ελληνικών Πανεπιστημίων που διαθέτουν σε Σχολές ή Τμήματά τους Τομέα ή Κατεύθυνση/Εμβάθυνση Σπουδών στις Μεταφορές.

Το βραβείο απονέμεται κατόπιν σχετικού διαγωνισμού στην καλύτερη εργασία που θα εκπονηθεί από φοιτητή, η ομάδα φοιτητών ή νέο(ους) απόφοιτο(ους) των παραπάνω αναφερόμενων Πανεπιστημίων. Το θέμα του διαγωνισμού θα καθορίζεται ετησίως.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, ως θέμα της εργασίας ορίζεται η «Εξέταση προοπτικών αξιοποίησης της ανενεργού Περιφερειακής Αγοράς Λεχαίου Κορινθίας και μετατροπής της σε Εμπορευματικό Σταθμό Συνδυασμένων Μεταφορών».

Παρακάτω θα βρείτε τα ακόλουθα αρχεία

  1. Αναθεωρημένες Προδιαγραφές Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος
  2. Διευκρινιστικές απαντήσεις στα ερωτήματα των υποψηφίων συμμετεχόντων
  3. Δήλωση συμμετοχής