Αύξηση στη διακίνηση φορτίων το 2018 για το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Ανοδική πορεία κατέγραψε η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων και συμβατικού φορτίου στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης το 2018. Ειδικότερα, διακινήθηκαν στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων 424.000 TEU’s και στο Συμβατικό Λιμάνι 3.764.000 τόνοι, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 5,5% και στους δύο τομείς, σε σχέση με το 2017.

Τα μεγέθη αυτά αποδεικνύουν αφενός τη σταθερή εμπορική ανάπτυξη του Λιμένα της Θεσσαλονίκης, αφετέρου αναδεικνύουν τη δυναμική και τις μεγάλες προοπτικές προκειμένου να εδραιώσει ο Λιμένας τη θέση του στη Βαλκανική και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Με σχέδιο και αισιοδοξία η Διοίκηση της ΟΛΘ Α.Ε. συνεχίζει την προσπάθεια για την επίτευξη αυτού του στόχου.