Αύξηση κατά 49,7% κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Απρίλιο του 2021

Κατακόρυφη αύξηση σημείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Απρίλιο του 2021 συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των τελευταίων μηνών. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε την Δευτέρα 7 Ιουνίου η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι εξαγωγές ανήλθαν σε 3.172,1 ευρώ εκατ. έναντι 2.119,3 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο του 2020, με την αύξηση να διαμορφώνεται σε 1.052,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 49,7%. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν σημαντικά κατά 1.816,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 56,8% και από 3.198,8 εκατ. ευρώ πέρυσι ανήλθαν σε 5.014,8 εκατ. ευρώ φέτος, με το εμπορικό έλλειμμα να διαμορφώνεται σε €1.842,7 εκατ., αυξημένο κατά 763,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 70,7% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2020.

Παρόμοια είναι η εικόνα των εμπορευματικών μας συναλλαγών και χωρίς τα πετρελαιοειδή για το μήνα Απρίλιο του 2021. Πιο αναλυτικά, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 657,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 37,6% και ανήλθαν σε 2.406,2 εκατ. ευρώ έναντι 1.749,2 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο του 2020, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 1.182,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 44,7% και διαμορφώθηκαν σε €3.826,4 εκατ. φέτος έναντι 2.643,5 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε σημαντικά κατά 58,8%, δηλαδή 525,9 εκατ. ευρώ και ανήλθε στο ποσό των 1.420,2 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο τετραμήνου, οι εξαγωγές της χώρας ήταν σημαντικά αυξημένες κατά 1.850,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 18,3% με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν σε 11.949,7 εκατ. ευρώ φέτος έναντι 10.099,4 εκατ. ευρώ πέρυσι. Οι εισαγωγές κατέγραψαν, επίσης, αύξηση της τάξης των €2.094,2 εκατ., δηλαδή 12,7% και ανήλθαν σε 18.530,8 εκατ. ευρώ έναντι 16.436,6 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ βάσει των ανωτέρω μεταβολών το εμπορικό ισοζύγιο αυξήθηκε κατά 243,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,8% ανερχόμενο σε 6.581,1 εκατ. ευρώ για το διάστημα Ιανουάριος-Απρίλιος του 2021. Αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές ήταν αυξημένες κατά 17,6%, δηλαδή 1.355,5 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 9.066,2 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε 14.430,0 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 1.728,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,6%.

Σε κλαδικό επίπεδο, άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι πέραν των μη ταξινομημένων προϊόντων (μείωση 2,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,7%), όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι αύξησαν τις εξαγωγικές τους επιδόσεις. Πιο συγκεκριμένα, αύξηση κατέγραψαν τα χημικά (αύξηση 356,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 22,5%), τα τρόφιμα (209,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12,3%), τα βιομηχανικά (239,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 14,5%), τα μηχανήματα-οχήματα (180,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 19,3%), τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα (105,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,9%), οι πρώτες ύλες (200,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 48,5%), τα ποτά και καπνά (43,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 17,2%) και τα λίπη και έλαια (24,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 10,9%).

Αναφορικά με τους εξαγωγικούς προορισμούς των ελληνικών προϊόντων για τον Απρίλιο του 2021, το 54% απεστάλη σε χώρες της Ε.Ε. (27) και το 46% σε Τρίτες Χώρες, τη στιγμή που τα αντίστοιχα ποσοστά τον Απρίλιο του 2020 ήταν 57,6% για τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. (27) και 42,4% για τις Τρίτες Χώρες. Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, τα ποσοστά διαμορφώθηκαν σε 64,8% για τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. (27) και σε 35,2% για τις Τρίτες Χώρες.