Από τις 16/4 απαγορεύονται οι οδικές μεταφορές εμπορευμάτων από Λευκορωσία και Ρωσία στην Ε.Ε.

Έως τις 16 Απριλίου 2022, τα οχήματα των μεταφορέων Λευκορωσίας και Ρωσίας πρέπει να εγκαταλείψουν το έδαφος της Ε.Ε. Η Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. δημοσίευσε τους κανονισμούς ΕC 2022/576 και EC 2022/577, με πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με την απαγόρευση των μεταφορών προς και από την Ε.Ε. από Λευκορώσους και Ρώσους οδικούς μεταφορείς, συμπεριλαμβανομένων και των διελεύσεων.

Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις από την απαγόρευση, συμπεριλαμβανομένης της οδικής μεταφοράς πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορισμένων ορυκτών, φαρμακευτικά, ιατρικά, γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, εμπορεύματα για ανθρωπιστικούς σκοπούς και εμπορεύματα που χρησιμοποιούνται από διπλωματικά ή προξενικά γραφεία.