Ανακαλύψτε την γκάμα της Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα στο περίπτερο της μάρκας, στην έκθεση «Cargo Truck & Van Expo»

Ως κορυφαίος κατασκευαστής ελα­φρών επαγγελματικών οχημάτων, η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήμα­τα κάνει θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο που προϊόντα και υπηρεσίες διακινούνται στις πόλεις, προσφέ­ροντας ολοκληρωμένες λύσεις με­ταφοράς με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και εργασίας.

Παράλληλα, οι αυτόνομες λύσεις μεταφορών αποτελούν ολοένα και περισσότερο το επίκεντρο ενδια­φέροντος. Στόχος είναι η ανάπτυξη βιώσιμης αυτοκίνησης. Έτσι, στο στρατηγικό πλάνο της μάρκας συ­μπεριλαμβάνεται η ανάπτυξη ειδι­κών οχημάτων που θα διευκολύνουν τις μεταφορές του αύριο, καλύπτο­ντας τις απαιτήσεις για καθαρή, έξυ­πνη και βιώσιμη αυτοκίνηση.

Τα επαγγελματικά οχήματα της Volkswagen είναι τόσο πολύπλευρα, όσο οι απαιτήσεις της εργασιακής καθημερινότητας. Αποκτώντας τα, επι­λέγετε έναν πανίσχυρο συνεργάτη που συμβάλλει στην επαγγελματική σας επιτυχία, ενώ μπο­ρείτε να βασίζεστε στην αξιοπιστία, την εξαιρετικά οικονομική λειτουρ­γία, την υψηλή αντοχή και τη διάρκεια ζωής.

Κάθε επαγγελματικό όχημα Volkswagen αποτελεί έναν εργονομικό και πολύ άνετο χώρο εργασίας. Ταυτόχρονα, χάρη στις πολυάριθμες δυνατότητες εξατομί­κευσης, έχετε ένα αυτοκίνητο ακρι­βώς στα μέτρα σας.

Η γκάμα μοντέλων της περιλαμβά­νει φορτηγά, οχήματα μεταφοράς προσωπικού, οχήματα πολλαπλών χρήσεων, pick-up και τροχόσπιτα καθώς και αμιγώς επιβατικά οχήματα, ενώ προσφέρει πολλαπλές δυνα­τότητες μετασκευών.

Για περισσότερες πληροφορίες για την 4η έκθεση «Cargo Truck & Van Expo», που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου του 2023, στο Metropolitan Expo, με διοργανώτρια εταιρεία την O.MIND CREATIVES, πατήστε εδώ. Μαζί και η 9η διεθνής έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics».