Έργο MPS από την CPI στην Befon

CPI υλοποίησε έργο MPS στην Befon, στρατηγικό συνεργάτη της Elpedison. Η συνεργασία ξεκίνησε από τα κεντρικά γραφεία, με εξοπλισμό Sharp MFPs και επεκτάθηκε στα υποκαταστήματά της με OKI MFPs, συνοδευόμενη από on-site υποστήριξη, πανελλαδικά.

 

Η Befon, αναζητούσε μια λύση με την οποία θα αντικαθιστούσε παλαιότερο εξοπλισμό που διέθετε και θα την βοηθούσε να οργανώσει και να κατανείμει τις εκτυπωτικές εργασίες των χρηστών, μειώνοντας το κόστος εκτυπώσεων και αυξάνοντας την παραγωγικότητα. H πρόταση της CPI περιλαμβάνει Α3 μονόχρωμα Sharp MFPs για τα κεντρικά γραφεία και Α4 μονόχρωμα και έγχρωμα ΟΚΙ MFPs για τα υποκαταστήματα.