HDB ESG Tracker: Το νέο ψηφιακό εργαλείο αξιολόγησης των ελληνικών επιχειρήσεων βάσει κριτηρίων ESG

Μέσα από μια απλή, γρήγορη και φιλική διαδικασία, η κάθε επιχείρηση μπορεί πλέον να «ξεκινήσει» την ενσωμάτωση και την καταγραφή κριτηρίων ESG και να εκπαιδευτεί «στην πράξη» στην δημοσιοποίηση αναφορών βιωσιμότητας.

Σε συνεργασία με την εταιρεία ResNovae – Sustainability & Investment Consultants, τη νικήτρια του διαγωνισμού “ESG Innovation Challenge’’ που συνδιοργάνωσε η HDB με το μητρώο νεοφυών επιχειρήσεων “Elevate Greece”, δημιουργήθηκε το HDB ESG Tracker, με την υποστήριξη της Πλατφόρμας ESGenius! Sustainability Management Platform και είναι πλέον διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της HDB (www.hdb.gr).

Το HDB ESG Tracker αποτελεί ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα συλλογής, επεξεργασίας και παρουσίασης συγκεντρωτικών δεδομένων ESG σε ζητήματα βιώσιμης επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης σε εθνικό, περιφερειακό αλλά και με βάση την οικονομική δραστηριότητα.

Μέσω του εργαλείου αυτού, οι ΜμΕ -κυρίως εταιρείες- θα μπορούν να καταγράφουν βάσει ESG κριτηρίων το στάδιο βιώσιμης ανάπτυξης όπου βρίσκονται, να απαντούν σε επιλεγμένα κριτήρια ESG και να συγκρίνουν την επίδοσή τους σε θέματα ESG με αυτήν των άλλων εταιρειών του ίδιου κλάδου.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι επιχειρήσεις θα λαμβάνουν μια αναφορά (Report), χρήσιμο για τις ίδιες αλλά και για περαιτέρω χρήση του σε όσους φορείς θέλουν να παρουσιάσουν την επιχείρησή τους.

Σημαντικό πλεονέκτημα της εφαρμογής είναι ότι η επιχείρηση μπορεί μέσω του HDB ESG Tracker να παρακολουθεί τη διαχρονική της εξέλιξη στους ESG δείκτες, προκειμένου να λαμβάνει διορθωτικά μέτρα που θα βελτιώσουν την αξιολόγησή της.

Η CEO της HDB, κ. Αθηνά Χατζηπέτρου, δήλωσε: «Στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα εργαζόμαστε για να διευκολύνουμε και να απλοποιούμε την καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Γνωρίζουμε πως η έλλειψη ενημέρωσης και εκπαίδευσης, πόρων και δεξιοτήτων είναι τα βασικά εμπόδια στην ανάπτυξη και την εξωστρέφεια των ΜμΕ. Με το ESG Tracker by HDB ενισχύουμε τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου λειτουργίας των επιχειρήσεων, όπου πέρα από τη λογιστική τους επίδοση, θα συνεξετάζουν και άλλους παράγοντες, όπως η επίδραση κάθε εταιρείας στο περιβάλλον και στην κοινωνία».

Ο εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της HDB, κ. Παντελής Τζωρτζάκης, επεσήμανε: «Με τη δημιουργία του ESG Tracker by HDB, η HDB συμβάλλει στην ενημέρωση, εκπαίδευση, επιτάχυνση και υποστήριξη των επιχειρήσεων στην προσαρμογή τους στις σύγχρονες απαιτήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης και της κλιματικής αλλαγής. Στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα χρησιμοποιούμε τα ESG κριτήρια όχι μόνο ως στοιχεία καταγραφής και αποτύπωσης, αλλά τα ενσωματώνουμε ως δυναμικό στοιχείο στην χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Είμαι σίγουρος πως το ESG Tracker by HDB θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη δημιουργία συγκρίσιμων και μετρήσιμων ESG κριτηρίων, αξιοποιώντας τα πρότυπα της διεθνούς κοινότητας, προσαρμοσμένα στην ελληνική πραγματικότητα, δημιουργώντας συγχρόνως οφέλη συνολικά για την κοινωνία».

Ο συνιδρυτής και Managing Director της ResNovae, κ. Νικόλας Χρ. Κακογιάννης, ανέφερε: « Όταν ξεκινήσαμε το ταξίδι μας στην Βιωσιμότητα, το 2016, από την πρώτη στιγμή μάς ήταν ξεκάθαρο ότι το ESG δεν αντιμετωπίζεται με θεωρία και εκτενείς μελέτες, αλλά με δεδομένα και αλγοριθμική αξιολόγηση. Εφαρμόζοντας, λοιπόν, μαθηματικά μοντέλα και τεχνικές ΑΙ, αναπτύξαμε την πιο προηγμένη πλατφόρμα ESG σε εθνικό επίπεδο. Σημαντικοί αρωγοί σε αυτό το εγχείρημά μας υπήρξαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Καινοτομίας της HDB και η διοίκησή της, που με την υψηλή τεχνογνωσία τους και τον ενθουσιασμό στήριξαν το όραμά μας».