8η στους 28 η Ελλάδα στον τομέα Open Data

«Η Ελλάδα κατατάσσεται όγδοη μεταξύ των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τα ανοιχτά δεδομένα, σύμφωνα με τη σχετική έκθεση που μπορεί και σήμερα να δημοσιευτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση» γνωστοποίησε ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Nίκος Μιχαλόπουλος, κατά τη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ) για την δημόσια πολιτική των ανοικτών δεδομένων.

«Είναι μια πολύ τιμητική θέση, αν λάβουμε υπόψη μας τις υπόλοιπες θέσεις που κατέχουμε στην ΕΕ και στις αξιολογικές κρίσεις που κατά καιρούς δεχόμαστε» είπε ο κ. Μιχαλόπουλος και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι, μέχρι στιγμής, στη χώρα μας έχουν συγκεντρωθεί 8.700 δεδομένα, από 331 υπηρεσίες και φορείς, για 17 ομάδες δεδομένων και για 161 εφαρμογές. «Τα δεδομένα αυτά, εφόσον σεβόμαστε τα προσωπικά και τα εθνικής φύσης δεδομένα, όλα τα υπόλοιπα δεδομένα τα οποία διαθέτει μια δημόσια υπηρεσία ή ένας Δήμος είναι σε ανοιχτή διάθεση μετά από απόφαση και διαδικασία ανάρτησης στο data.gov.gr του υπουργείου μας. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να αφορούν το επιχειρησιακό πρόγραμμα, τα δελτία τύπου, μελέτες πληροφορικής, μελέτες αναδιοργάνωσης, μελέτες απλούστευσης, το τεχνικό έργο, προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, στατιστικά στοιχεία της δημοτικής λειτουργίας, όλα τα δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία ενός δήμου ώστε ο δήμος να καθίσταται όλο και πιο διαφανής στην κοινωνία» εξήγησε.

«Για τα ανοιχτά δεδομένα αφενός μεν έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε, αφετέρου ο δρόμος που έχουμε διανύσει μας κατατάσσει στους 8 πρώτους της ΕΕ με πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ε.Ε.» υπογράμμισε ο κ. Μιχαλόπουλος. Χαρακτηριστικά επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι ανοιχτά δεδομένα συγκεντρώνουν ήδη οι αποκεντρωμένες διοικήσεις, οι 12 από τις 13 περιφέρειες και πολλοί άλλοι φορείς. Ως παράδειγμα καλής πρακτικής παρουσίασε την περίπτωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

ΠΗΓΗ: Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων