Σειρά προβλημάτων σε Ασπρόπυργο & Θριάσιο Πεδίο τέθηκαν σε συνάντηση ΣΥΝΔΔΕ&L και Γ. Γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος

Στις 12 Ιουνίου, οι κ.κ. Νίκος Αργυρίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. και Γεώργιος Στάμνος, Α’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του ΣΥΝΔΔΕ&L συναντήθηκαν με τον κ. Ευθύμιο Μπακογιάννη, Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με πρωτοβουλία του ΣΥΝΔΔΕ&L συμμετείχαν, στην εν λόγω συνάντηση, και ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Γιάννης Ηλίας, καθώς, επίσης, και ο κ. Αθαν. Ζηλιασκόπουλος, Πρόεδρος της Hellenic Train, Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ & Πρόεδρος Συμβουλίου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας της Εφοδιαστικής και η κα Αλεξάνδρα Νάσσου, Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Εφοδιαστικής (ΥΠΑΝΕΦ), στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου – Υπουργείο Ανάπτυξης. Στην συνάντηση, η οποία εντάσσεται σε μια σειρά συναντήσεων που επιδιώκει ο ΣΥΝΔΔΕ&L με αρμόδια στελέχη από συναρμόδια υπουργεία, συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Ασπροπύργου και γενικότερα στην περιοχή του Θριάσιου Πεδίου, από την οπτική γωνία των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων και παραμέτρων.

Ο κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης αναφέρθηκε στις δυνατότητες επίλυσης θεμάτων που άπτονται του χαρτοφυλακίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, περιγράφοντας το πρόβλημα ως ζήτημα που σχετίζεται με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο που αφορά στην ευρύτερη περιοχή και στην χρήση της γης (της περιοχής), η οποία γενικότερα χαρακτηρίζεται ως γεωργική γη. Επίσης, αναφέρθηκε στην λογική του περιβαλλοντικού ισοδύναμου υπό την έννοια ανάπτυξης πρωτοβουλιών από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του Θριάσιου Πεδίου με σκοπό τη χρηματοδότηση από πλευράς αυτών των επιχειρήσεων συγκεκριμένων δράσεων, για την επιμέρους επίλυση προβλημάτων, σε συνεργασία με την δημοτική αρχή του Δήμου Ασπροπύργου.

Ο δήμαρχος Ασπροπύργου, στην τοποθέτησή του, ανέφερε πως συμφωνεί με την ύπαρξη και καταγραφή των προβλημάτων που παρουσίασε ο Σύνδεσμος και πως από την πλευρά τους ως δημοτική αρχή οι δυνατότητες παρέμβασης σε μια αχαρακτήριστη μη πολεοδομημένη ζώνη, είναι εκ των πραγμάτων, πολύ περιορισμένες. Άσκησε, επίσης, έντονη κριτική για τον νέο σχεδιαζόμενο σιδηροδρομικό άξονα της δυτικής Αττικής που θα διέρχεται και από τις πυκνοκατοικημένες περιοχές Ασπροπύργου και Ελευσίνας.

Ο παρευρισκόμενος πρόεδρος του Συμβουλίου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας της Εφοδιαστικής, κ. Ζηλιασκόπουλος, αναφέρθηκε στο ζήτημα χρηματοδότησης για τη βελτίωση των υποδομών της ευρύτερης περιοχής για τις οποίες κάποια διαθέσιμα κονδύλια, που υπήρχαν, δεν πρόλαβαν να επενδυθούν, διότι δόθηκαν για τις ζημιές που προκάλεσε η καταιγίδα Daniel στην Θεσσαλία, τον Σεπτέμβριο του 2023. Ο κ. Ζηλιασκόπουλος επέμεινε, επίσης, στην ύπαρξη ή τη δημιουργία μελέτης χωροταξικού σχεδιασμού προς την κατεύθυνση πολεοδόμησης της ευρύτερης περιοχής.