Παρουσίαση Έρευνας SC&L magazine – Optilog Advisory Services: Αναδυόμενες τεχνολογίες και εφαρμοσμένες καινοτομίες στις σύγχρονες Εφοδιαστικές Αλυσίδες

Κυριακή 3 Οκτωβρίου 17:00 - 19:30 Συνεδριακή Αίθουσα Hall 3 - Metropolitan Expo

Τα φετινά LOGI.C events που διενεργούνται στο πλαίσιο της 8ης “Έκθεσης Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics – Cargo Truck & Van Expo” 2021, θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 3 Οκτωβρίου, με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 2ης Πανελλήνιας Έρευνας με τίτλο Ψηφιακός μετασχηματισμός στην επιχειρησιακή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain 4.0): Τάσεις, προκλήσεις και ο δρόμος προς τα εμπρός», που αποτελεί μια πρωτοβουλία του περιοδικού Supply Chain & Logistics που εκδίδεται από την O.MIND Creatives η οποία σχεδιάστηκε και  υλοποιήθηκε με την επιστημονική επιμέλεια της OPTILOG Advisory Services.

 Η εν λόγω έρευνα λαμβάνοντας υπόψη ένα δείγμα 266 επιχειρήσεων από τους τομείς της εμπορίας, της μεταποίησης, της παροχής υπηρεσιών logistics και των τεχνολογικών παρόχων, αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση, τις προκλήσεις και τις δράσεις που πρέπει να υιοθετηθούν από την πολιτεία και την αγορά με στόχο την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των εφοδιαστικών αλυσίδων των Ελληνικών επιχειρήσεων. Στα LOGI.C events θα γίνει η πρώτη παρουσίαση της έρευνας, τα συμπεράσματά της θα αναλυθούν και θα σχολιαστούν από το προσκεκλημένο πάνελ, ενώ μετά το πέρας της έκθεσης, η Έρευνα θα κοινοποιηθεί σε όλους τους αρμόδιους Δημόσιους Φορείς και Όργανα, αρμόδια για την χάραξη της στρατηγικής Logistics στη χώρα.

Εγγραφείτε Online:  https://lnkd.in/dN5KrPJM

 

Κυριακή 3 Οκτωβρίου 17:00 – 19:30
Αναδυόμενες Τεχνολογίες & Εφαρμοσμένες
Καινοτομίες στις Σύγχρονες Εφοδιαστικές Αλυσίδες.
Παρουσίαση Έρευνας OPTILOG Advisory Services –
Ο.MIND CREATIVES & Case studies

17:00-17:30 Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας «Ψηφιακός
μετασχηματισμός στην επιχειρησιακή λειτουργία της
εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain 4.0): Τάσεις,
προκλήσεις και ο δρόμος προς τα εμπρός». Δρ. Βασίλης
Ζεϊμπέκης, Executive Advisor | OPTILOG Advisory Services
17:30-17:45 Technology In Action – Ρομποτικές λύσεις στην
εφοδιαστική αλυσίδα. Κυριάκος Μπέρτσος, Development
Manager | FDL Group
17:45-18:00 Digital transformation to become a modern factory.
Σταύρος Βαλιάνος, Chief Operating Officer| Acmon Data
18:00-18:15 PaperEntry.AI: Τεχνητή Νοημοσύνη στην Καταχώρηση
Εγγράφων – Πραγματικά αποτελέσματα. Δημήτρης
Μπλέρης, Managing Director/Business Developer |
Utilize. Παναγιώτης Πέππας, Credit Controller | Super
Cargo
18:15-18:30 Σχεδιασμός & Υλοποίηση συστημάτων αυτοματισμού.
Γιάννης Μανώλας, Managing Director | IBLS SA
18:30-18:45 Σύγχρονα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης
Αποθηκών, για την κάλυψη των αναγκών της
Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Γιάννης Μελετλίδης, Business
Development Manager | MANTIS Hellas
18:45-19:30 Στρογγυλή τράπεζα «Ψηφιακός μετασχηματισμός στον τομέα
της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» – Σχολιασμός αποτελεσμάτων
έρευνας. Συντονιστής: Δρ. Βασίλης Ζεϊμπέκης, Executive
Advisor | OPTILOG Advisory Services
Συμμετέχουν οι:
Σταύρος Βαλιάνος, Chief Operating Officer| Acmon Data
Κυριάκος Μπέρτσος, Development Manager | FDL Group
Γιάννης Μανώλας, Managing Director | IBLS SA
Γιάννης Μελετλίδης, Business Development Manager | MANTIS Hellas
Δημήτρης Μπλέρης, Managing Director/Business Developer | Utilize

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ LOGI.C EVENTS Logic Program