Όμιλος Θεοδώρου: Το έξυπνο εργοστάσιο Industry 4.0 της ΚΑΒΙΝΟ ΑΕ

Ο Όμιλος Θεοδώρου, με μεγάλη τεχνογνωσία στις λύσεις ρομποτικής, αυτοματισμού και ψηφιακού μετασχηματισμού Industry 4.0, σχεδίασε και υλοποίησε ένα ολοκληρωμένο σύστημα πλήρους αυτοματοποίησης των παραγωγικών διαδικασιών της ΚΑΒΙΝΟ, με συστήματα ρομποτικής, End-Of-Line Automation, MES Tracer Factory & πλήρη διασύνδεση μηχανογραφικών συστημάτων και παραγωγικού εξοπλισμού, με αποτέλεσμα το απόλυτο ψηφιακό εργοστάσιο της εποχής του Industry 4.0.

Η βασική και αρχική εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Ζήνων Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ του Ομίλου Θεοδώρου για την πλήρη αυτοματοποίηση της End-of-Line διαχείρισης δύο γραμμών παραγωγής. Η λύση περιλάμβανε τη διακίνηση των προϊόντων από τις μηχανές παραγωγής, τη δυναμική ζύγιση και σήμανση των παραγομένων για να εκτελεστεί έξυπνο sorting με χρήση καμερών, βάσει εντολής παραγωγής και πώλησης, με στόχο και αποτέλεσμα τη διασφάλιση αδιάλειπτης ορθής λειτουργίας και την έξυπνη παράδοση παλέτας σε ιδιαίτερα μικρούς χρόνους.

Παράλληλα, για να είναι εφικτός ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η έξυπνη διαχείριση της παραγωγής και η αμφίδρομη μεταφορά δεδομένων μεταξύ μηχανογραφικών συστημάτων και παραγωγικού εξοπλισμού, χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας Industrial IoT και λειτουργικότητες λύσης βιομηχανικού λογισμικού MES (Manufacturing Execution System).

Για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε σε βίντεο το case study πατήστε εδώ.