Ψηφιακός μετασχηματισμός για την Delatolas Group με επενδύσεις σε software και σε έμψυχο δυναμικό

Ο όμιλος Delatolas μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα επιχειρεί ένα μεγάλο άλμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της, όπως αναφέρει ο κ. Γιώργος Κυριακόπουλος, ΙΤ Director του ομίλου, επενδύοντας σε έμψυχο δυναμικό, σε υποδομές και σύγχρονο λογισμικό για αυτοματοποίηση όλων των διαδικασιών της εταιρείας και ενοποίηση της πληροφορίας που διαθέτει. Τα αποτελέσματα στο έμψυχο δυναμικό στο τμήμα Πληροφορικής, είναι η επιτάχυνση στην υλοποίηση των έργων, βελτίωση  στις διαδικασίες του και αύξηση της παραγωγικότητάς του.

 

Ειδικότερα, στον τομέα του λογισμικού οι επενδύσεις που έγιναν είναι οι εξής:

 

  • Μεγάλη επένδυση σε κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα (ERP) με σκοπό την ενοποίηση της πληροφορίας, καλύτερη παρακολούθηση όλων των διαδικασιών του, αμεσότερη οικονομική ενημέρωση και αύξηση της παραγωγικότητας
  • Επένδυση σε σύγχρονο CRM για την εξυπηρέτηση των πελατών της, αλλά και εσωτερικής παρακολούθησης των αιτημάτων
  • Επένδυση σε σύστημα παρακολούθησης και απευθείας ενημέρωσης από τον τελικό συναρμολογητή της πορείας της συναρμολόγησης
  • Επένδυση σε σύστημα αυτόματης δρομολόγησης και άμεση ενημέρωση της πορείας εξυπηρέτησης των αιτημάτων
  • Επένδυση σε σύστημα παρακολούθησης και τιμολόγησης των retail πελατών της

 

Ο κ. Γιώργος Κυριακόπουλος, ΙΤ Director του ομίλου Delatolas

 

Επίσης, σημαντική επένδυση έγινε στην αυτοματοποίηση της ανταλλαγής πληροφορίας με όλους τους συνεργάτες, εντολείς και τελικούς πελάτες (Web services, αυτοματοποίηση ειδοποιήσεων sms και email). Παράλληλα και στο κομμάτι του hardware η Delatolas Group εκσυγχρόνισε το δίκτυο και επένδυσε σε υπηρεσίες cloud για την καλύτερη λειτουργία, τη μείωση του κόστους και την καλύτερη, φυσικά, εξυπηρέτηση των πελατών της.