Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα στα LOGI.C Athens 24 & 25 Ιουνίου

Τα πολυσυνέδρια LOGI.C που θα ολοκληρώσουν τη φετινή τους πορεία στην Αθήνα στις 24 & 25 Ιουνίου, θα φιλοξενήσουν μια ενδιαφέρουσα συνεδρία, που θα αφορά στις δυνατότητες επενδύσεων στον ευρύτερο τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Με γενικό τίτλο Invest in Logistics, εταιρείες συμβούλων, αλλά και εκπρόσωποι Φορέων θα κληθούν να συνοψίσουν τις δυνατότητες που έχει κάθε εταιρείες που δραστηριοποιείται ευρύτερα στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας, για χρηματοδότηση.

Θα δοθεί έμφαση στις δυνατότητες του Αναπτυξιακού Νόμου, θα αναλυθούν τα ‘ενεργά πακέτα’ έργων είτε αφορούν σε αποθήκες είτε αφορούν σε στόλους οχημάτων, χρηματοδότηση παγίων ή προσωπικού, ενώ παράλληλα θα δοθούν και συμβουλές στις ίδιες τις εταιρείες για το πώς να δομήσουν έναν σωστό φάκελο υποψήφιο προς χρηματοδότηση.

Μια χρήσιμη ενότητα για το σύνολο των εταιρειών της αγοράς, που θα λάβει χώρα υπό τον συντονισμό του SC&L magazine, το Σάββατο 25 Ιουνίου στο Athens Marriott στο πλαίσιο των LOGI.C 2022 – Athens Edition.

Για την έγκαιρη εγγραφή σας πατήστε εδώ.