Υποχρεωτική η καταχώριση των συνοριακών διελεύσεων στους ψηφιακούς και ευφυείς ταχογράφους

Σημαντικές νέες διατάξεις του Οδικού Πακέτου τίθενται σε εφαρμογή από την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου του 2022. Μία από αυτές είναι και η υποχρεωτική καταχώριση των συνοριακών διελεύσεων στους ταχογράφους. Η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής θα επιφέρει κυρώσεις και πρόστιμα, τα οποία ορίζονται από κάθε χώρα ξεχωριστά.

Σκοπός αυτής της νέας διάταξης είναι η πιο εύκολη και αποτελεσματική εφαρμογή/έλεγχος των διατάξεων που αφορούν την απόσπαση εργασίας των οδηγών, αλλά και το cabotage.

Οι οδηγοί πρέπει να καταχωρούν χειροκίνητα τη συνοριακή διέλευση είτε μόλις περάσουν το σύνορο είτε στην πρώτη κοντινότερη στάση που θα πραγματοποιήσουν σε μικρή απόσταση από το σύνορο.

Πώς θα γίνεται η καταχώριση στον ταχογράφο;

  • Ανατρέξτε στο μενού ρυθμίσεων της συσκευής του ταχογράφου
  • Εισάγετε την ένδειξη “Driver 1″ (δηλ. Οδηγός 1)
  • Επιλέξτε “Start Country” (δηλ. Χώρα εκκίνησης)
  • Εισάγετε τον κωδικό της χώρας στην οποία μόλις κάνατε είσοδο

Θα βρείτε μία λίστα με τους κωδικούς των κρατών στην ιστοσελίδα της Ε.Ε. εδώ.

Η παραπάνω υποχρέωση ισχύει από τις 02/02/22 για όλους τους οδηγούς των οχημάτων που δεν διαθέτουν ταχογράφο νέας γενιάς με αυτόματες καταχωρίσεις.

Oι οδηγοί θα πρέπει να εισάγουν τον χρόνο (ημέρα, ώρα) της συνοριακής διέλευσης αμέσως μόλις κάνουν την πρώτη στάθμευση στην κοντινότερη δυνατόν απόσταση από το σύνορο.

Εάν η διέλευση των συνόρων γίνεται ακτοπλοϊκώς (με ferry), ή σιδηροδρομικώς σε βαγόνια τρένου όπως γίνεται στην Β. Ευρώπη, ο οδηγός θα πρέπει να κάνει χειροκίνητα την καταχώριση στο λιμάνι άφιξης. Η ίδια υποχρέωση για χειρόγραφες καταχωρίσεις των συνοριακών διελεύσεων σε περίπτωση αναλογικού ταχογράφου, ισχύει ήδη από τον Αύγουστο 2020.

Παράλληλα, το Οδικό Πακέτο περιλαμβάνει κι άλλες αλλαγές που θα τεθούν σε εφαρμογή εντός του μήνα:

  • Την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης απόσπασης εργασίας των οδηγών στην διαδικτυακή πλατφόρμα της Ε.Ε. IMI
  • Την υποχρέωση να καταβάλουν αναλογικά στους οδηγούς τον κατώτατο μισθό του κράτους υποδοχής αναλογικά με τον χρόνο που παρεμένουν εκεί, στις περιπτώσεις απόσπασης εργασίας
  • Την υποχρεωτική επιστροφή του φορτηγού οχήματος στην χώρα ταξινόμησής του, μετά από περίοδο 8 εβδομάδων κατά την οποία διενεργεί διεθνή δρομολόγια εκτός της χώρας εγκατάστασης.
  • Τον μέγιστο αριθμό διενέργειας 3 ενδομεταφορών (cabotage) εντός περιόδου 7 ημερών από την ημέρα που όχημα εκφόρτωσε στην χώρα υποδοχής τα εισαγόμενα εμπορεύματα (δηλ. εφόσον το όχημα έχει εισέλθει στην χώρα έμφορτο). Μετά την ολοκλήρωση του cabotage εντός αυτού του διαστήματος, το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να αναχωρήσει από την χώρα υποδοχής (την χώρα όπου έκανε το cabotage) και έχει την δυνατότητα επιστροφής στην ίδια χώρα μόνο αφού μεσολαβήσουν 4 ημερολογιακές ημέρες. (4-day long cooling off period) (σε εφαρμογή από 21/02/22)