Υποτροφίες Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη & Seanergy Maritime Holdings για Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διοίκηση στην Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία»

Το Δι-Ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση στην Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία» ανακοίνωσε την παροχή υποτροφιών φοίτησης στο Πρόγραμμα, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, από το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη και την εταιρεία Seanergy Maritime Holdings Corp. και ευχαρίστησε τους δύο φορείς για την υποστήριξη τους στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Προγράμματος.

Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη προσφέρει μια υποτροφία που καλύπτει το σύνολο των τελών φοίτησης, ενώ η εταιρεία Seanergy Maritime Holdings S.A. προσφέρει δύο υποτροφίες που, επίσης, καλύπτουν το σύνολο των τελών φοίτησης.

Οι υποτροφίες θα δοθούν σε φοιτητές/τριες του προγράμματος με κριτήρια κοινωνικά και ακαδημαϊκής επίδοσης.

Η Ειδική Δι-ιδρυματική Επιτροπή του Προγράμματος εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες στους δύο φορείς για την σταθερή και έμπρακτη υποστήριξη τους στο Πρόγραμμα.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία» προσφέρουν από κοινού το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Τμήμα Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, τα δύο εκπαιδευτικά ιδρύματα με τη μακροβιότερη παράδοση στις σπουδές στα πεδία της διοίκησης και της τεχνολογίας στη ναυτιλία.

Υποβολή αίτησης για εγγραφή στο ΔΠΜΣ ΔΙΝΕΤ μπορεί να γίνει μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dinet@hna.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΔΙΝΕΤ ή από την κα Δώρα Γιαννοπούλου στο τηλέφωνο 210 4581309.