Υπογραφή Συμβατικής Συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου – Διαχειριστή Σιδηροδρομικής Υποδομής (ΟΣΕ)

Στο πλαίσιο της υψηλής προτεραιότητας που έχει τεθεί ήδη και από τις προγραμματικές δηλώσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, για την αναβάθμιση του σιδηρόδρομου, υπεγράφη συμβατική συμφωνία ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο και τον Διαχειριστή Σιδηροδρομικής Υποδομής (Ο.Σ.Ε.).

Η Συμφωνία προβλέπει την ουσιαστική αύξηση της ετήσιας χρηματοδότησης του Ο.Σ.Ε. από 45 εκατ. ευρώ σε 75 εκατ. ευρώ, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι για τη συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία του δικτύου. Η ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης προς τον Ο.Σ.Ε σηματοδοτεί την ευκαιρία ουσιαστικής αναβάθμισης και αναπτυξιακής ώθησης των σιδηροδρομικών υποδομών στην χώρα μας.

Παράλληλα, θέτει την υποχρέωση τήρησης ενός αποτελεσματικού και λειτουργικού πλέγματος εποπτείας, λογοδοσίας, μετρήσιμων αποτελεσμάτων του Ο.Σ.Ε., διασφαλίζοντας έτσι και έναντι της Πολιτείας και κυρίως έναντι των Ελλήνων πολιτών, ένα και μόνο πράγμα, ασφαλείς και αξιόπιστες σιδηροδρομικές υπηρεσίες.

Στην ίδια κατεύθυνση, με επιστολή του προς την Εταιρεία, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας επεσήμανε τη σημασία άμεσης εφαρμογής εκ μέρους της, των προβλέψεων περί εταιρικής διακυβέρνησης των ανωνύμων εταιρειών του Δημοσίου, οι οποίες, μεταξύ άλλων, προβλέπουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις περί κατάρτισης στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου, καθώς επίσης και περί άσκησης εσωτερικού ελέγχου.