Υπογραφή Διμερούς Αεροπορικής Συμφωνίας Ελλάδας – Κίνας

Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα, στο Πεκίνο, υπεγράφη, την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου, η νέα Διμερής Αεροπορική Συμφωνία (ΔΑΣ) Ελλάδας – Κίνας.

Η νέα ΔΑΣ, πλήρως συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο και την Οριζόντια Συμφωνία μεταξύ Ε.Ε. και Κίνας, προβλέπει τη δυνατότητα πολλαπλού διορισμού αεροπορικών εταιρειών από κάθε πλευρά.

Η νέα Αεροπορική Συμφωνία θα αντικαταστήσει την ισχύουσα του 1973, θα εκσυγχρονίσει το θεσμικό αεροπορικό πλαίσιο και θα ενισχύσει τη μεταφορά επιβατών και αγαθών μεταξύ των δύο χωρών.