Τώρα όλα τα συστήματα Industrial Filling Capping Labelling έχουν την υπογραφή της Acmon Data

 

Η Acmon Data είναι πλέον ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της ιταλικής εταιρείας PMR, γνωστή για τις εφαρμογές της στον χώρο της σήμανσης, πλήρωσης και πωματισμού.

Η Acmon Data έχοντας πολυετή εμπειρία στον χώρο της σήμανσης όσον αφορά τη δευτερογενή συσκευασία, προχώρησε και στην πρωτογενή έχοντας στόχο να προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις σε έναν χώρο ιδιαίτερα απαιτητικό όπου το marketing επιτάσσει ευελιξία και προσαρμοστικότητα και σίγουρα ποιότητα στη λεπτομέρεια.

Τα συστήματα πλήρωσης υγρών, στερεών και σε μορφή σκόνης προϊόντων καθώς και πωματισμού, περιλαμβάνοντας όλες τις εφαρμογές για οποιοδήποτε κάλυψη και σφράγιση προϊόντος, αποτελούν σημαντικό μέρος της διαδικασίας παραγωγής (production process) συμπληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις ολοκληρωμένες λύσεις που προσφέρει ο Όμιλος Acmon στη σύγχρονη βιομηχανία.

Η αποκλειστική συνεργασία με την PMR είναι προπομπός μιας σειράς άλλων όπου θα φέρουν την Acmon Data, σε συνδυασμό με τις εφαρμογές software που έχει αναπτύξει, στο επίκεντρο της βιομηχανικής εξέλιξης στα επόμενα χρόνια.