Τρίτη 12 Μαΐου, 14.00 – 15.30 WEBCAST Παρουσίασης Συμπερασμάτων Έρευνας O.MIND CREATIVES-OPERATIONS CENTER «COVID-19: επιπτώσεις στις Λειτουργίες και την Εφοδιαστική Αλυσίδα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

H Έρευνα που διενεργήθηκε από κοινού από τις O.MIND CREATIVES & OPERATIONS CENTER, με τίτλο «COVID-19: επιπτώσεις στις Λειτουργίες και την Εφοδιαστική Αλυσίδα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα» ολοκληρώθηκε επιτυχώς με 818 πλήρεις απαντήσεις από στελέχη επιχειρήσεων όλων των κρίκων της εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά και της βιομηχανίας και του εμπορίου, δίνοντάς μας έτσι την δυνατότητα να έχουμε πραγματική, έγκυρη και σφαιρική εικόνα για τα ερωτήματα που τέθηκαν.

Tα βασικά συμπεράσματα της έρευνας, που παρουσιάζονται και στο τεύχος no 110 του περιοδικού Supply Chain & Logistics, πρόκειται να παρουσιαστούν αναλυτικά σε ένα ανοικτό WEBCAST που διοργανώνουν οι O.MIND CREATIVES & OPERATIONS CENTER την Τρίτη 12 Μαΐου, μεταξύ 14.00-15.30, στο οποίο παρεμβαίνουν και σχολιάζουν τόσο εκπρόσωποι φορέων του κλάδου, όσο και ανώτατα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων.

Link για την συμμετοχή σας θα λάβετε τις αμέσως επόμενες ημέρες

SAVE THE DATE!