Το Supply Chain Institute συμμετέχει στην 7η Διεθνή Έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics»

Το Supply Chain Institute για πάνω από 12 χρόνια υπηρετεί με ζήλο τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας μεταλαμπαδεύοντας γνώση και τεχνογνωσία για το παρόν και το αύριο του κλάδου. Πραγματοποιεί συνέδρια & events, πλήθος σεμιναρίων (ενδοεπιχειρησιακών και διεπιχειρησιακών), εξυπηρετεί ανάγκες πρόσληψης στελεχών, καταστρώνει και υλοποιεί στρατηγική επικοινωνίας για εταιρείες του κλάδου των logistics, πραγματοποιεί έρευνες ικανοποίησης πελατών, πιστοποιεί επαγγελματίες του χώρου και έχει ιδρύσει το δίκτυο των  Future Logistics Leaders.

Με τη συνεργασία της εταιρείας συμβούλων PLANNING υλοποιούνται δύο μεγάλης κλίμακας συνέδρια κάθε χρόνο στην Αθήνα με περισσότερους από 300 συμμετέχοντες και ένα στη Θεσσαλονίκη με περισσότερους από 250 συμμετέχοντες, με θέματα τεχνικού και στρατηγικού περιεχομένου τα οποία αναδεικνύονται από την ίδια την αγορά. Παράλληλα το Supply Chain Institute αναλαμβάνει εταιρικά συνέδρια και events επιχειρήσεων τα οποία απευθύνονται: (1) στο προσωπικό της εταιρείας (ετήσια συνέδρια), (2) στο δίκτυο χονδρεμπόρων ή/και συνεργατών, (3) στους πελάτες, συνεργάτες και ευρύτερα στην αγορά.

Συνολικά από το 2008, έχουν υλοποιηθεί 120 ανοιχτά σεμινάρια, διάρκειας 8 διδακτικών ωρών, με θέματα ειδικών τεχνικών γνώσεων Logistics & Supply Chain. Από το 2015 έχει προστεθεί στα εκπαιδευτικά προγράμματα σειρά σεμιναρίων soft skills για την ενίσχυση των διοικητικών και των οργανωτικών δεξιοτήτων που απαιτείται να έχουν τα στελέχη Logistics και Operations. Οι εισηγητές είναι υψηλών προδιαγραφών με  πολυετή εμπειρία στα Logistics και εμπειρία στην εκπαίδευση. Το Supply Chain Institute έχει εκπαιδεύσει σε σύνολο περισσότερα 3.000 στελέχη.

 

 

Από το 2018 το Supply Chain Institute είναι φορέας πιστοποίησης επαγγελματιών εφοδιαστικής αλυσίδας,  διαπιστευμένος από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).

Το Supply Chain Institute αναλαμβάνει τη δημιουργία και τη διαχείριση της εταιρικής ταυτότητας καθώς και ολόκληρο το φάσμα των επικοινωνιών των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στα logistics.

Επιπλεόν υποστηρίζει επιχειρήσεις στην πρόσληψη διευθυντικών και μεσαίων στελεχών που απασχολούνται στα Operations και την Εφοδιαστική Αλυσίδα.

Με τη συνεργασία του επιστημονικού συνεργάτη Planning, υλοποιούνται έρευνες ικανοποίησης πελατών και του επιπέδου εξυπηρέτησής τους.

Το Supply Chain Institute διοργανώνει σε συνεργασία με την Boussias Communications τα βραβεία του κλάδου της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics.

Τέλος, στο Supply Chain Institute οφείλεται η δημιουργία του δικτύου των Future Logistics Leaders  που είναι ένα δίκτυο νέων ανερχόμενων στελεχών που θα αποτελέσουν τους αυριανούς ηγέτες των logistics της χώρας!


Για να μάθετε περισσότερα για το Supply Chain Institute επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.scisce.eu.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις εκθέσεις «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics» και «Cargo Truck & Van Expo», που διοργανώνει η εταιρεία o.mind Creatives στις 9-11 Νοεμβρίου 2019, στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, από την επίσημη ιστοσελίδα www.supplychainexpo.gr.