Το SC&L magazine στη Logimat-Stuttgart

Στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή έκθεση για το Material Handling και τα Intralogistics βρίσκεται το SC&L magazine, για να καταγράψει και να μεταφέρει στο ελληνικό κοινό όλες τις εξελίξεις που αφορούν σε αυτοματισμούς για την αποθήκη, σε νέα συστήματα δευτερογενούς συσκευασίας, ράφια, ραφοπάταρα, ανυψωτικά μηχανήματα και ηλεκτρονικές πλατφόρμες συνολικού ελέγχου της σύγχρονης αποθήκης.

 

 

Μαζί με περίπου 180 άλλα media από όλη την Ευρώπη, καταγράφουμε τις εξελίξεις, γνωρίζουμε νέες εταιρείες, επισκεπτόμαστε τα εντυπωσιακά περίπτερα των μεγάλων παρόχων λύσεων για material handling και οργάνωση αποθήκης και συμμετέχουμε σε κάποια από τα 45 expo events που διοργανώνονται κυρίως από εταιρείες, στο πλαίσιο της LogiΜΑΤ 2019.

 

 

Μείνετε στο www.supply-chain.gr για περισσότερες πληροφορίες. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο επόμενο SC&L magazine, no 101.