Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών προκηρύσσει τα «Βραβεία ΕΒΕΑ 2023»

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), στοχεύοντας στην ανάδειξη της επιχειρηματικής αριστείας και των αξιών του επιχειρείν, έχει καθιερώσει την ετήσια απονομή Βραβείων ΕΒΕΑ σε επιχειρήσεις και επιχειρηματίες.

Για το έτος 2023, το ΕΒΕΑ  προκηρύσσει τις κάτωθι κατηγορίες  βραβείων:

 • Βραβείο εξαγωγικής δραστηριότητας – διεθνούς παρουσίας
 • Βραβείο έρευνας – καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης
 • Βραβείο περιβάλλοντος και πράσινης ανάπτυξης
 • Βραβείο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
 • Βραβείο ενίσχυσης της απασχόλησης
 • Βραβείο ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας
 • Βραβείο Νέου Επιχειρηματία
 • Βραβείο Αναπτυσσόμενης ΜμΕ
 • Βραβείο νεοφυούς επιχειρηματικότητας
 • Βραβείο γυναικείας επιχειρηματικότητας
 • Βραβείο συμπερίληψης

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων (για έως τρεις κατηγορίες βραβείων) θα γίνονται δεκτοί μέχρι και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Εταιρική παρουσίαση
 • Οικονομικές καταστάσεις των τριών τελευταίων ετών (εάν υπάρχουν)
 • Σύντομη αιτιολόγηση της υποψηφιότητας

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Εκδόσεων ΕΒΕΑ, τηλ: 210 3625342, email: events@acci.gr.