Τους 200 θα ξεπεράσουν οι εκθέτες στην 8η Έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics – Cargo Truck & Van Expo» 2021

Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον στην ευρύτερη αγορά της εφοδιαστικής αλυσίδας για τη διοργάνωση της 8ης έκθεσης “Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics” 2021 και την παράλληλη “Cargo Truck & Van Expo” που θα διεξαχθούν με φυσική μορφή στις 2-4 Οκτωβρίου 2021 στο Metropolitan Expo και με παράλληλη υβριδική online παρουσίαση μέσω Live streaming, υπό τη διοργάνωση της O.MIND CREATIVES.

Οι εκθέτες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 200, καθώς παρά τις δύσκολες συνθήκες που υπάρχουν λόγω της πανδημίας, ο συνεχώς αυξανόμενος ρυθμός εμβολιασμών, τα λεπτομερή πρωτόκολλα λειτουργίας σε κλειστούς χώρους, αλλά και ο τρόπος με τον οποίον λειτουργούν οι εκθέσεις, ήδη, σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, αποτελούν στοιχεία που οδηγούν το επιχειρηματικό κλίμα.

Ήδη αρκετά μεγάλα ονόματα έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους, όπως οι εταιρείες Βεϊνόγλου, Seagull, Foodlink, Harlas, Intertrans, Logika, APM Transport, Synergy, Cargo Group, VTG Rail από τον χώρο των 3PL – διαμεταφορών, ενώ και από τον χώρο της παροχής υπηρεσιών πληροφορικής εκθέτες είναι ο όμιλος Entersoft, η Mantis, η Mobile Technology, η Step One και πολλοί άλλοι…

Τις ενημερώσεις για τους νέους εκθέτες μπορείτε να παρακολουθείτε μέσω των social της O.MIND CREATIVES και του περιοδικού, αλλά και των εταιρικών site των συμμετεχόντων, ενώ παράλληλα πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε γενικώς για την έκθεση και ειδικώς για τις παράλληλες συνεδριακές εκδηλώσεις LOGI.C μέσω του www.supplychainexpo.gr