Τηλε-σεμινάριο «Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων | ISO 22000:2018»

Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διοργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ISO 22000:2018» μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που διαθέτει, στις 16-17/06/2020, ώρα 09:00 έως 16:00. Η παρακολούθηση γίνεται με τη μορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, δίνοντας σας τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα απ’ όπου κι αν βρίσκεστε.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις για την εκπαίδευση Εσωτερικών Επιθεωρητών, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 22000, ISO 17021 και ISO 19011, καθώς και τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για τη διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 22000 και ISO 19011.

Απευθύνεται σε:

 • Στελέχη Επιχειρήσεων που εμπλέκονται σε οποιοδήποτε κλάδο της αλυσίδας τροφίμων
 • Υπευθύνους και Συντονιστές Ασφάλειας Τροφίμων
 • Μέλη της Ομάδας Ασφάλειας Τροφίμων
 • Συμβούλους Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
 • Άλλους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να καταρτιστούν για τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται:

 • οι απαιτήσεις του Προτύπου EN ISO 22000:2018 και το βασικό νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια των τροφίμων
 • οι απαιτήσεις της προδιαγραφής ISO/TS ISO 22002-1 για τα προαπαιτούμενα στις επιχειρήσεις παραγωγής/επεξεργασίας τροφίμων
 • η μεθοδολογία και τεχνικές επιθεώρησης

 

Περιλαμβάνονται πρακτικά παραδείγματα, ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων.

Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες, θα μπορούν:

 • να κατανοήσουν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2018
 • να διεξάγουν Εσωτερικές Επιθεωρήσεις βάσει των απαιτήσεων του προτύπου EN ISO 22000:2018
 • να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων βάσει του EN ISO 22000:2018
 • να αποκτήσουν εμπειρία πρακτικής εφαρμογής μέσω παραδειγμάτων – μελετών και ασκήσεων

Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αναγνώριση του συμμετέχοντα ως Εσωτερικού Επιθεωρητή Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, χορηγείται Πιστοποιητικό Εσωτερικού Επιθεωρητή με πιστοποίηση από την TÜV AUSTRIA ACADEMY.

Την αναλυτική περιγραφή του προγράμματος μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.