Τηλε-σεμινάριο «Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία | ISO 45001:2018»

Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διοργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ | ISO 45001:2018» μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που διαθέτει, στις 2 & 3 Ιουλίου 2020, ώρα 09:00 έως 16:00. Η παρακολούθηση γίνεται με τη μορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, δίνοντας σας τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα απ’ όπου κι αν βρίσκεστε.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται οι βασικές αρχές των Εσωτερικών Επιθεωρήσεων και οι απαιτήσεις για την Πολιτική, το Σχεδιασμό, τους σκοπούς, τα προγράμματα, τον έλεγχο λειτουργίας και τη μέτρηση και παρακολούθηση παραμέτρων ΥΑΕ. Επίσης καλύπτονται οι γενικές αρχές της σχετικής νομοθεσίας ΥΑΕ, οι μέθοδοι σύνταξης Μελέτης Επικινδυνότητας και η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στο σχεδιασμό και υλοποίηση εσωτερικών επιθεωρήσεων.

Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν να κατανοούν τις απαιτήσεις του νέου προτύπου ISO45001:2018 και να διεξάγουν εσωτερικές επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, χορηγείται Πιστοποιητικό Εσωτερικού Επιθεωρητή με πιστοποίηση της TÜV AUSTRIA HELLAS.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ ή καλέστε στα τηλέφωνα 210 5220920 (εσωτ. 216 και 224) – Αθήνα, 2310 941100 – Θεσσαλονίκη, 2810 244150 – Ηράκλειο και 22510 40504-5 – Μυτιλήνη.