Τα ηλεκτρικά οχήματα της Nissan συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και ρύπων κτιριακών εγκαταστάσεων

 

Το πιλοτικό έργο που  χρησιμοποιεί ηλεκτρικά αυτοκίνητα Nissan LEAF για την ενεργειακή υποστήριξη σε κτίρια γραφείων, έχει αποδειχθεί επιτυχές στη μείωση του κόστους ενέργειας και των εκπομπών CO2. Το συγκεκριμένο έργο που εκμεταλλεύεται την τεχνολογία Nissan Energy Share, ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2018 από τις εταιρείες Nippon Telegraph και Telephone West Corp., NTT Smile Energy και τη Nissan.

Το έργο χρησιμοποιεί ηλιακούς συλλέκτες, τοποθετημένους σε χώρους στάθμευσης οχημάτων, συμβάλλοντας στην ενεργειακή τροφοδοσία ενός κτιρίου γραφείων. Οι μπαταρίες στα ηλεκτρικά οχήματα Nissan LEAF χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και την εκφόρτωση ενέργειας, σε συνδυασμό με σταθερά συστήματα αποθήκευσης. Ανάλογα με την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται και καταναλώνεται ανά πάσα στιγμή, τόσο τα συστήματα αποθήκευσης των ηλεκτρικών οχημάτων, όσο και αυτά των σταθερών, ελέγχονται  εξ αποστάσεως για τη φόρτιση ή την εκφόρτωση ενέργειας.

Με την εκφόρτωση ενέργειας κατά τη διάρκεια αιχμής της ζήτησης το καλοκαίρι, τα αυτοκίνητα Nissan LEAF συνέβαλαν σε συνολική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 14,1 κιλοβάτ-ώρα από το δίκτυο,  σε διάστημα 30 λεπτών. Συγκεκριμένα, 6,6 kWh αυτής της μείωσης αντιστοιχούσαν  στους ηλιακούς συλλέκτες και στα οχήματα LEAF,  αντιστοιχούσαν  7,5 kWh.

Οι εταιρείες που συμμετέχουν στο πιλοτικό έργο,  σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν την επόμενη δοκιμή τους υπό χειμερινές συνθήκες. Θα εξετάσουν την επίδραση της  εκφόρτωσης  ενέργειας από τα σταθερά συστήματα αποθήκευσης και επίσης θα μελετήσουν πώς να αποφύγουν νέες περιόδους αιχμής στην ζήτηση ενέργειας, που μπορεί να προκαλούνται από τους ανθρώπους που φορτίζουν τα ηλεκτρικά οχήματά τους, καθώς αυτά θα  γίνονται όλο και πιο διαδεδομένα.

Το NTT Group έχει δεσμευτεί για τo EV100, μια παγκόσμια πρωτοβουλία που φέρνει σε επαφή εταιρίες που έχουν δεσμευτεί να δημιουργήσουν υποδομές EV και να επιταχύνουν τη μετάβαση σε ηλεκτρικά οχήματα. O συγκεκριμένος όμιλος, σχεδιάζει τον πλήρη “εξηλεκτρισμό” του στόλου οχημάτων του, μέχρι το 2030.

Η Nissan έχει πουλήσει περισσότερα από 430.000 οχήματα Nissan LEAF από το 2010, όταν και λάνσαρε το 100% ηλεκτρικό μοντέλο με τις  μηδενικές εκπομπές ρύπων. Η Nissan ξεκίνησε πολυάριθμες συνεργασίες σε όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Nissan Energy, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών ρύπων,  συνδέοντας τα ηλεκτρικά οχήματά της με τα κτίρια και τα δίκτυα ηλεκτρισμού.