ΤΑΙΠΕΔ: «Ξεμπλόκαρε» τον διαγωνισμό για το λιμάνι της Καβάλας

Το Ελεγκτικό Συνέδριο, έπειτα από προσφυγή του ΤΑΙΠΕΔ, ανακάλεσε προηγούμενη απόφασή του που εξέδωσε τον Απρίλιο, σύμφωνα με την οποία για την υπογραφή της σύμβασης υπο-παραχώρησης του λιμένα «Φίλιππος Β’» μεταξύ του Ταμείου και του σχήματος «International Port Investments Kavala», που αποτελείται από τις εταιρείες Black Summit Financial Group – EFA Group – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, θα πρέπει να προηγηθεί η έγκριση του master plan, το οποίο υποχρεούται να εκπονήσει ο επενδυτής βάσει της σύμβασης. Συνεπώς, η υπογραφή της σύμβασης υπο-παραχώρησης μπορεί να προχωρήσει άμεσα.

Σύμφωνα με στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ, η αποδοχή της αίτησης ανάκλησης από το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι μείζονος σημασίας, καθώς γίνεται πλέον ξεκάθαρο ότι η διαδικασία αξιοποίησης λιμένων και λοιπών υποδομών θαλάσσιου τουρισμού, όπως μαρίνες, μπορεί να εξελίσσεται χωρίς κατ’ ανάγκη να έχει εγκριθεί το master plan πριν από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης.

Εάν εφαρμοζόταν, τονίζουν, η αρχική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κάτι τέτοιο θα οδηγούσε ουσιαστικά σε μεγάλες καθυστερήσεις στην υπογραφή της σύμβασης υπο-παραχώρησης, δεδομένου ότι θα έπρεπε πρώτα να ολοκληρωθεί η διαβούλευση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και η επεξεργασία του εγκριτικού Προεδρικού Διατάγματος από το Συμβούλιο της Επικρατείας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αξιοποίηση αυτού του κρίσιμου περιουσιακού στοιχείου.

Στην παρούσα περίπτωση, ο επενδυτής θα προχωρήσει σε εκπόνηση και υποβολή του master plan, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στη σύμβαση, δηλαδή εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος της. Το ΤΑΙΠΕΔ, ως Αρχή Σχεδιασμού Λιμένων, θα υποστηρίξει τον επενδυτή σε όλα τα στάδια διαδικασίας έγκρισης του master plan και θα αναλάβει να συντονίσει τη διαδικασία διαβούλευσης της ΣΜΠΕ.

Άλλωστε, το ΤΑΙΠΕΔ, ως Αρχή Σχεδιασμού Λιμένων, έχει ήδη εκκινήσει τη διαδικασία για την εκπόνηση του master plan για τον κεντρικό λιμένα «Απόστολο Παύλο» της πόλης της Καβάλας. Με τον τρόπο αυτόν, οι λιμενικές υποδομές της Καβάλας πρόκειται να αναβαθμιστούν συνολικά, γεγονός το οποίο θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Επενδύσεις 36 εκατ. ευρώ

Όπως είχε ανακοινωθεί, πέραν του οικονομικού ανταλλάγματος, ο υπο-παραχωρησιούχος καλείται να υλοποιήσει επενδύσεις της τάξης των 36 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και δαπανών βαριάς συντήρησης.

Οι υποχρεωτικές επενδύσεις περιλαμβάνουν την υποχρέωση του επενδυτή να κατασκευάσει κτίρια για την εξυπηρέτηση αναγκών της Λιμενικής Αρχής, της Πλοηγικής Υπηρεσίας, καθώς και τελωνειακό σταθμό, σύμφωνα με την πρόταση προμελέτης κτιρίων στέγασης υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και τις προδιαγραφές της Σύμβασης Υπο-παραχώρησης.

Το ιστορικό

Τον Μάιο του 2022, το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ ανακήρυξε ως Προτιμητέο Επενδυτή το σχήμα «International Port Investments Kavala» (Black Summit Financial Group – EFA Group – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) για την ανάληψη του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης ενός σταθμού πολλαπλών χρήσεων σε τμήμα του λιμένα «Φίλιππος Β΄», του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας ΑΕ, για χρονικό διάστημα 40 ετών και έναντι τιμήματος ύψους 33,9 εκατ. ευρώ.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, το ΤΑΙΠΕΔ υπέβαλε τη σύμβαση παραχώρησης στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προβλεπόμενο προσυμβατικό έλεγχο. Ωστόσο, τον Απρίλιο του 2023, το Ζ’ Κλιμάκιο εξέδωσε την πράξη του, στην οποία επισήμανε ότι η υπογραφή της σύμβασης για την υπο-παραχώρηση του λιμένα, θα γίνει αφού πρώτα έχει εγκριθεί του master plan που υποχρεούται να εκπονήσει ο επενδυτής βάσει της σύμβασης.

Το ΤΑΙΠΕΔ άσκησε αίτηση ανάκλησης, επισημαίνοντας ότι προέχον στοιχείο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών και όχι η εκτέλεση έργων και ότι πάντως τα έργα που προβλέπονται στο επιχειρηματικό πλάνο του επενδυτή είναι τέτοιας κλίμακας, ώστε να μην αλλοιώνεται ο υφιστάμενος χαρακτήρας του λιμένα. Τουναντίον, ο επενδυτής θα είναι σε θέση να εκτελέσει τις βασικές δραστηριότητες του επιχειρηματικού πλάνου του εξαρχής, βάσει της υφιστάμενης κατάστασης του λιμένα, ώστε να μην είναι αναγκαία η προηγούμενη περιβαλλοντική αξιολόγηση.