ΤΑΙΠΕΔ: Κατατέθηκε δεσμευτική προσφορά υπο-παραχώρησης του εμπορικού Λιμένα Καβάλας

Μια δεσμευτική προσφορά για την υπο-παραχώρηση του εμπορικού λιμένα «Φίλιππος Β΄» του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Α.Ε. κατέθεσε στο ΤΑΙΠΕΔ η κοινοπραξία INTERNATIONAL PORT INVESTMENTS KAVALA, η οποία απαρτίζεται από τις εταιρείες BLACK SUMMIT FINANCIAL GROUP – EFA GROUP – GEK TERNA Group of Companies.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 222 / 5.11.2012, μεταβιβάστηκε από το Ελληνικό Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ το 100% των μετοχών του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας (ΟΛΚ Α.Ε.). O ΟΛΚ Α.Ε. βρίσκεται στην βορειοανατολική Ελλάδα (περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας) και είναι αρμόδιος για τη λειτουργία τεσσάρων λιμένων, του επιβατικού / κεντρικού λιμανιού της Καβάλας «Απόστολος Παύλος», του εμπορικού λιμένα Καβάλας «Φίλιππος Β», του λιμένα της Κεραμωτής και του λιμένα / καταφυγίου των Ελευθερών.

Το ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε την αξιοποίηση του δικαιώματος χρήσης, συντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης εντός της περιοχής του εμπορικού λιμένα Καβάλας «Φίλιππος Β», μέσω σύμβασης υπο-παραχώρησης. Σήμερα η διαχείριση γίνεται από τον ΟΛΚ Α.Ε. Η βασική δραστηριότητα του εμπορικού λιμένα Καβάλας «Φίλιππος Β» είναι η διακίνηση γενικού φορτίου και ξηρού φορτίου χύδην. Επιπρόσθετα, στις λιμενικές του εγκαταστάσεις δύνανται να εξυπηρετηθούν εμπορευματοκιβώτια. Διαθέτει έτοιμες προς χρήση λιμενικές υποδομές και χώρους διακίνησης και αποθήκευσης φορτίων. Επιπλέον, έχει δυνατότητα επέκτασης, η οποία είναι δυνατή λόγω μιας πρόσφατα ολοκληρωμένης επέκτασης του λιμένα (κρηπιδώματα και τερματική περιοχή).