Συνεχίζεται η δυναμική ανάπτυξη της Entersoft και για το α΄ τρίμηνο του 2022

Παρά τη δυσμενή συγκυρία, η Entersoft συνεχίζει δυναμικά την ανάπτυξή της σε έσοδα και κέρδη. Συγκεκριμένα, η εταιρεία ανακοίνωσε τα ακόλουθα βασικά οικονομικά μεγέθη της για το α’ τρίμηνο του 2022:

  • Έσοδα 7,74 εκατ. ευρώ, έναντι 6,37 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο του 2021
  • EBITDA 2,95 εκατ. ευρώ, έναντι 2,56 εκατ. ευρώ του α’ τριμήνου του 2021
  • Διατήρηση υψηλής ρευστότητας με ταμειακά διαθέσιμα 10,1 εκατ. ευρώ και καθαρά διαθέσιμα 8,1 εκατ. ευρώ μετά την αφαίρεση του τραπεζικού δανεισμού

Η αύξηση των εσόδων κατά 22% προήλθε κατά τον μεγαλύτερο βαθμό (76%) οργανικά και κατά το υπόλοιπο από την εξαγορά της LogOn. Επιπλέον, επιτεύχθηκε υψηλό περιθώριο κερδοφορίας (EBITDA) 38%, οριακά αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη δωδεκάμηνη περίοδο 2021 (37%). Στο α’ τρίμηνο του 2022 διαπιστώθηκε σημαντική ανάπτυξη των εσόδων σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων και ιδιαίτερα στην ηλεκτρονική τιμολόγηση (Retail Link eInvoicing) που κατέγραψε ανάπτυξη 30% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2021, καθώς και στα προϊόντα Warehouse Management όπου επιτεύχθηκε αύξηση 60% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι τα επόμενα τρίμηνα διαμορφώνονται ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για τη διατήρηση, αλλά και ενίσχυση αυτών των ρυθμών ανάπτυξης, με δεδομένες και τις ανακοινώσεις περί προκήρυξης έργων για τον Ιδιωτικό Τομέα τόσο από το νέο ΕΣΠΑ, όσο και από το Ταμείο Ανάκαμψης.