Συνεργασία ΥΠΕΝ με υπουργείο Οικονομικών και τράπεζες για «πράσινες» χρηματοδοτήσεις

 

Την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αναπτύξει περεταίρω χρηματοπιστωτικά εργαλεία όπως τα πράσινα ομόλογα (green bonds) και τα πράσινα δάνεια (green loans) ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης στην ημερίδα με θέμα «Περιβαλλοντικές, κλιματικές και υπεύθυνες επενδύσεις» της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής.

Συγκεκριμένα ο κ. Χατζηδάκης στην ομιλία του ανέφερε τα εξής: «Η Ελλάδα έχει μπροστά της μια διπλή ευκαιρία. Από τη μία να βρεθεί στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά της κλιματικής αλλαγής και της μετάβασης σε κλιματικά ουδέτερη οικονομία, σύμφωνα με τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων. Και από την άλλη, να αξιοποιήσει αυτή τη μετάβαση με προσέλκυση πράσινων επενδύσεων, ενίσχυση της καινοτομίας και μαζική δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αυτό το σχέδιο πράσινης ανάπτυξης έχει τη δυναμική να δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά οφέλη σε όλους τους τομείς της οικονομίας μας. Πρώτα από όλα, φυσικά, στην ενέργεια. Όμως, παράλληλα, στις μεταφορές, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, τις κατασκευές, τον τουρισμό, τη ναυτιλία και τη γεωργία.

Φυσικά αυτή η προσέγγιση δεν είναι πατέντα μας. Αποτελεί το θεμέλιο του European Green Deal, που σκοπεύει να καταστήσει την Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050. Το Green Deal έχει στόχο να κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους 1 τρισεκατομμυρίου ευρώ για τη στήριξη βιώσιμων επενδύσεων μέσω του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπολοίπων χρηματοδοτικών εργαλείων (ιδίως του InvestEU). Παράλληλα, επιδιώκει τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού πλαισίου για τους ιδιώτες επενδυτές και τον δημόσιο τομέα καθώς και την πρακτική στήριξη σε δημόσιες αρχές και φορείς.

Καθώς θα υπάρχει, λοιπόν, ένα τόσο ευνοϊκό περιβάλλον, είναι στο χέρι μας να βοηθήσουμε την Ελλάδα να γίνει σημαντικός παίκτης στη νέα πράσινη οικονομία που διαμορφώνεται διεθνώς. Μια οικονομία που έχει ανάγκη από βιώσιμες και υπεύθυνες επενδύσεις. Ακριβώς με αυτό το σκεπτικό το Υπουργείο μας διαμόρφωσε το νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), που περιλαμβάνει ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους απολιγνιτοποίησης, ουσιαστικά, της χώρας, μέχρι το 2023.

Στόχος μας είναι η προώθηση επενδύσεων ύψους 43,8 δισ. ευρώ μέχρι το 2030. Με έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την ηλεκτροκίνηση, τις νέες υποδομές δικτύων, τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης, τις νέες μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων, τις δράσεις ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας, καθώς και τη Δίκαιη Μετάβαση των περιοχών που επηρεάζονται από την απολιγνιτοποίηση. Με αυτό το ΕΣΕΚ σκοπός είναι να θέσουμε τις βάσεις για μια πράσινη επενδυτική έκρηξη στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια, με οφέλη για όλους.

 

 

Είναι δεδομένο, όμως, πως αν θέλουμε να πετύχουμε τους φιλόδοξους στόχους που έχουμε θέσει σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι σημαντικό να διαμορφωθεί το κατάλληλο πλαίσιο για βιώσιμες επενδύσεις. Ένα πλαίσιο, δηλαδή, που θα διευκολύνει να κατευθυνθούν οι ροές των κεφαλαίων σε επενδύσεις με θετικό αποτύπωμα στο περιβάλλον, το κλίμα και την κοινωνία, επιτυγχάνοντας υψηλή μόχλευση ιδιωτικών και ξένων κεφαλαίων προς την κατεύθυνση αυτή.

Για αυτό τον σκοπό είναι σημαντική η δημιουργία του EU Taxonomy, που προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2020. Πρόκειται για ένα σύστημα κατηγοριοποίησης οικονομικών δραστηριοτήτων, που δημιουργεί ουσιαστικά μια κοινή «γλώσσα» σχετικά με το τι θεωρείται βιώσιμη επένδυση. Είναι απαραίτητο, λοιπόν, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και τον χρηματοπιστωτικό τομέα να συνεργαστούν για τη δημιουργία ενός πλαισίου ταξινόμησης, αξιολόγησης και επίβλεψης των πράσινων επενδύσεων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Έτσι θα διαμορφωθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις και κίνητρα για την περαιτέρω ανάπτυξη χρηματοπιστωτικών εργαλείων όπως τα πράσινα ομόλογα (green bonds) και τα πράσινα δάνεια (green loans). Παράλληλα, και με δεδομένο ότι μιλάμε για πρακτικές που είναι ακόμα υπό διαμόρφωση διεθνώς, είναι σημαντικό να υπάρξουν πρωτοβουλίες ενημέρωσης των επιχειρήσεων και των επενδυτών για τις νέες δυνατότητες που ανοίγονται μπροστά τους.

Οι εξελίξεις τρέχουν και μέσα σε λίγα χρόνια το περιβάλλον, ενώ κάποτε απασχολούσε λίγους, σήμερα έχει ανέβει στην κορυφή της ατζέντας. Μέσα σε λίγα χρόνια θα δούμε τεράστιες αλλαγές στον τρόπο που παράγουμε, που καταναλώνουμε, που μετακινούμαστε. Έχουμε λοιπόν μια μοναδική ευκαιρία να οικοδομήσουμε ένα νέο και υπεύθυνο οικονομικό μοντέλο, βασισμένο στη βιώσιμη ανάπτυξη, με όχημα τις βιώσιμες επενδύσεις».