Συνεργασία των τομεακών επιτροπών του ΣΥΝΔΔΕ&L για την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου

Στενότερη συνεργασία των οκτώ ανά τομέα Επιτροπών, με στόχο την ταχύτερη επίλυση των προβλημάτων του κλάδου της διαμεταφοράς και των logistics αποφασίστηκε σε ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς και Επιχειρήσεων Logistics (ΣΥΝΔΔΕ&L).

Στην εκδήλωση στην οποία μετείχαν τα μέλη των Επιτροπών (Χερσαίων Μεταφορών και Οικοσκευών, Θαλασσίων Μεταφορών, Αεροπορικών Μεταφορών, Logistics, Φοροτεχνικών θεμάτων, Aσφαλιστικών θεμάτων, Τελωνειακών θεμάτων και Βορείου Ελλάδας), ο νέος πρόεδρος του ΣΥΝΔΔΕ&L κ. Μανώλης Βιτσαράς επεσήμανε τη σημασία που προσδίδει στο έργο των Επιτροπών και την στενή μεταξύ τους συνεργασία με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την διευθέτηση των προβλημάτων του κλάδου.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλοι οι παρευρισκόμενοι συμμετείχαν σε έναν εποικοδομητικό και ουσιαστικό διάλογο, ενώ ομόφωνη ήταν η απόφαση παρόμοιες συναντήσεις να πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Επιγραμματικά τα θέματα που καταγράφηκαν κατά την πρώτη συνάντηση ήταν τα ακόλουθα: Αδειοδότηση αποθηκών, ασφαλιστική /εγγυητική ευθύνη των εταιρειών-μελών σε εθνική και διεθνή μεταφορά, πολεοδόμηση της ζώνης χονδρεμπορίου του Δήμου Ασπροπύργου, χερσαία και θαλάσσια διακίνηση επικινδύνων εμπορευμάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, οι ελεύθερες ζώνες εμπορίου, cluster στον τομέα της εσωτερικής εθνικής διακίνησης, city logistics, οργάνωση συναντήσεων με τα μέλη του Συνδέσμου και φορείς που δραστηριοποιούνται στην Θεσσαλονίκη και τέλος διοργάνωση σεμιναρίων για θέματα εφοδιαστικής.