Συνεργασία “Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Logistics” 2017 με TransPoland Translogistica

Στο πλαίσιο της διεθνοποίησής της, η μοναδική ελληνική έκθεση για την Εφοδιαστική Αλυσίδα και τα Logistics, διευρύνει τις συνεργασίες της με αντίστοιχες εκθέσεις του εξωτερικού.

Η o.mind Creatives και η έκθεση “Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics 2017” (4-5-6 Νοεμβρίου 2017) ανακοινώνουν τη συνεργασία τους με την πολωνική έκθεση TransPoland Translogistica, που διεξάγεται επίσης το 2017 από τις 8 έως τις 10 Νοεμβρίου στη Βαρσοβία.

Η Διεθνής Έκθεση Μεταφορές και Logistics στη Βαρσοβία αποτελεί τη μεγαλύτερη συνάντηση των επαγγελματιών της μεταφοράς, logistics, αποθήκευσης και διανομής στη Κεντρική-Ανατολική Ευρώπη. Η έκθεση Translogistica Poland, ως ένα Β2Β γεγονός, συγκεντρώνει αποκλειστικά ειδικούς με επιχειρηματικό προσανατολισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, η ηλεκτρονική σελίδα της ελληνικής έκθεσης “Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics” 2017 φιλοξενείται στα newsletter της πολωνικής έκθεσης και αντιστοίχως στα newsletter Supply Chain News, μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να βρει πληροφορίες για την Translogistica Poland.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα