Συνεργασία “Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Logistics” 2017 με TransPoland Translogistica

Στο πλαίσιο της διεθνοποίησής της, η μοναδική ελληνική έκθεση για την Εφοδιαστική Αλυσίδα και τα Logistics, διευρύνει τις συνεργασίες της με αντίστοιχες εκθέσεις του εξωτερικού.

Η o.mind Creatives και η έκθεση “Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics 2017” (4-5-6 Νοεμβρίου 2017) ανακοινώνουν τη συνεργασία τους με την πολωνική έκθεση TransPoland Translogistica, που διεξάγεται επίσης το 2017 από τις 8 έως τις 10 Νοεμβρίου στη Βαρσοβία.

Η Διεθνής Έκθεση Μεταφορές και Logistics στη Βαρσοβία αποτελεί τη μεγαλύτερη συνάντηση των επαγγελματιών της μεταφοράς, logistics, αποθήκευσης και διανομής στη Κεντρική-Ανατολική Ευρώπη. Η έκθεση Translogistica Poland, ως ένα Β2Β γεγονός, συγκεντρώνει αποκλειστικά ειδικούς με επιχειρηματικό προσανατολισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, η ηλεκτρονική σελίδα της ελληνικής έκθεσης “Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics” 2017 φιλοξενείται στα newsletter της πολωνικής έκθεσης και αντιστοίχως στα newsletter Supply Chain News, μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να βρει πληροφορίες για την Translogistica Poland.