Η Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics συνεργάζεται με την ICAP στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος “Mastering Enterprise Risk Management”

Η Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics αντιλαμβανόμενη πλήρως ότι διανύουμε δύσκολες εποχές, όπου ο σχεδιασμός κρίσεων της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην μετά covid εποχή αποτελεί επιτακτική ανάγκη,  συνεργάζεται με την ICAP  και υποστηρίζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  “Mastering Enterprise Risk Management”, το οποίο είναι ένα ολοκληρωμένο επαγγελματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 200ων live on line ωρών στη Διαχείριση Επιχειρηματικού Κινδύνου και αποτελεί προϊόν συνεργασίας του ICAP – Risk Training Institute με “Academics University of London Worldwide”.

Η Ένωσή μας έχει ως στόχο, τα μέλη – συνεργάτες της να καταρτιστούν και να αποκτήσουν δεξιότητες για τον Σχεδιασμό της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και την αντιμετώπιση κρίσεων στην μετά covid εποχή. Σε όλους τους οργανισμούς θα πρέπει να  υιοθετηθεί ένα Risk Culture, και να εκπαιδευτούν οι εργαζόμενοι ώστε να μπορούν να αξιολογούν και να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλα τα στελέχη επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως ακαδημαϊκής & επαγγελματικής κατεύθυνσης (συμπεριλαμβανομένου και του Χρηματοπιστωτικού τομέα – Banking, Insurance & Investments), και έχουν στόχο να  βοηθήσουν όλους τους Risk Professionals (ή αυτούς που θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το επαγγελματικό / γνωστικό αντικείμενο) να αναγνωρίζουν, σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν το κατάλληλο πρότυπο του Enterprise Risk Management, ενισχύοντας σημαντικά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το site της icap  https://www.icaprti.gr/ekpaideftika-programmata/mastering-programs/mastering-enterprise-risk-management.html , καθώς επίσης μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο των ενοτήτων και τους εισηγητές στο e-book https://www.icaprti.gr/e-book-mastering-enterprise-risk-management.html.