Συνεργασία ΕΚΕΤΑ και Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για την παραγωγική ανασυγκρότηση

 

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προχώρησαν σε μια καθοριστικής σημασίας συνεργασία συνυπογράφοντας την 13 Ιουλίου 2017 Μνημόνιο Κατανόησης. Το Μνημόνιο σηματοδοτεί την αμοιβαία πρόθεση των δύο οργανισμών να συνεργαστούν, με στόχο τη παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της.

Το ΕΚΕΤΑ είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχοντας λάβει πολλά διεθνή σημαντικά επιστημονικά βραβεία και διακρίσεις. Το ΕΚΕΤΑ κατέχει διαχρονικά θέση ανάμεσα στους 20 πρώτους ερευνητικούς φορείς της Ε.Ε. όσον αφορά την προσέλκυση πόρων από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα ενώ στην τελευταία σχετική αναφορά του προγράμματος Horizon 2020 καταλαμβάνει τη 10η θέση.

Σήμερα σε ένα περιβάλλον έντονου διεθνούς ανταγωνισμού, το ΕΚΕΤΑ διεξάγει υψηλού επιπέδου έρευνα για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της εποχής, έχοντας να επιδείξει σημαντικά επιστημονικά τεχνολογικά και αναπτυξιακά επιτεύγματα σε περιοχές όπως: Ενέργεια, Περιβάλλον, Νέα Λειτουργικά Υλικά, Βιομηχανικές Διεργασίες, Πληροφορική, Τηλεματική, Τηλεπικοινωνίες, Μεταφορές, Αγροβιοτεχνολογία, Επιστήμες Υγείας, Αγροτεχνολογία καθώς επίσης και σε διάφορες διαθεματικές περιοχές όπως η Κυκλική Οικονομία και η Βιο-οικονομία.

Η Εθνική Τράπεζα είναι το ιστορικότερο και διαχρονικά το σημαντικότερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της χώρας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Λεωνίδας Φραγκιαδάκης υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία, αυτή «εκφράζει πάνω από όλα την αυτοπεποίθηση που νιώθουμε για τη χώρα και τους ανθρώπους της. Μπορούμε να βάλουμε ξανά μπροστά την Ελλάδα. Μπορούμε γιατί υπάρχει σημαντικό ανθρώπινο κεφάλαιο και είμαστε εδώ για να θέσουμε τους πόρους μας, τη γνώση μας και, περισσότερο από όλα, την αποφασιστικότητα μας στη διάθεσή σας».

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΕΤΑ Αθανάσιος Γ. Κωνσταντόπουλος επεσήμανε: «Οι μακροχρόνιες συνεργασίες του ΕΚΕΤΑ με σημαντικές εταιρείες του εξωτερικού και οι πρόσφατες συνεχώς αυξανόμενες συνεργασίες με ελληνικές παραγωγικές επιχειρήσεις, καθώς επίσης η δεσπόζουσα θέση της Εθνικής Τράπεζας στο χρηματοπιστωτικό τομέα, δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον για συνέργειες και τη μεταφορά των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην παραγωγή μέσω της δημιουργίας νέων προϊόντων, εργαλείων και πρακτικών αξιοποιώντας διεπιστημονικές προσεγγίσεις και καινοτομικές τεχνολογίες».