Συνάντηση ΣΥΝΔΔΕ&L με Υφυπουργό Μεταφορών Ι. Κεφαλογιάννη

 

Μετά από σχετικό αίτημα του ΣΥΝΔΔΕ&L, πραγματοποιήθηκε συνάντηση γνωριμίας, του Υφυπουργού Μεταφορών κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη με μέλη του Δ.Σ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στον κλάδο, η δυνατότητα παρέμβασης και βοήθειας από πλευράς της πολιτείας για την διαφήμιση-προώθηση της ελληνικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο εξωτερικό και η ανάπτυξη των υποδομών σε λιμάνια, σιδηρόδρομο κ.λπ. Τέλος συζητήθηκε το θέμα επιβολής ΦΠΑ στις υπηρεσίες μεταφοράς αγαθών προς τρίτες χώρες (εξαγωγές σε κράτη μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για το οποίο ο Σύνδεσμος εξέφρασε την πάγια και διαχρονική θέση του για την μη φορολόγηση των υπηρεσιών μεταφοράς προς τρίτες χώρες.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τις ευχαριστίες μας προς τον κύριο Υφυπουργό για την πραγματοποίηση και την φιλοξενία της συνάντησης και με την διαβεβαίωση για ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας για επίλυση τυχόν μελλοντικών προβλημάτων του κλάδου καθώς και για γόνιμη ανταλλαγή απόψεων.