Συνάντηση εκπροσώπων UNECE και ΟΦΑΕ για ενίσχυση και εκσυγχρονισμό του TIR

 

Η ΟΦΑΕ λειτουργώντας από το 1956 ως ο εθνικός φορέας διαχείρισης του Διεθνούς Συστήματος Διαμετακόμισης TIR, έχοντας λάβει σχετική εξουσιοδότηση του υπουργείου Οικονομικών, αποσκοπεί πάντα στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του συστήματος καθώς και στον εκσυγχρονισμό του σύμφωνα με τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς.

Στο πλαίσιο του κομβικού ρόλου της ΟΦΑΕ για τη σωστή διαχείριση και ενίσχυση του συστήματος στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων της ΟΦΑΕ και του Chief Transport Facilitation στην UNECE, κ. Κώστα Αλεξόπουλο, στου οποίου την αρμοδιότητα βρίσκεται, μεταξύ άλλων, και ο συντονισμός και η εποπτεία της λειτουργίας του TIR παγκοσμίως. Βασικός άξονας της συζήτησης υπήρξε ο κοινός στόχος και των δύο πλευρών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του TIR καθώς και ο εκσυγχρονισμός του μέσα από την ψηφιοποίηση του Δελτίου και των σχετικών διαδικασιών.

 

Ο Κώστας Αλεξόπουλος UNECE Chief Transport Facilitation and Economics (αριστερά) και ο Απόστολος Κενανίδης Πρόεδρος ΟΦΑΕ (δεξιά) κατά τη συνάντησή τους στα γραφεία της ΟΦΑΕ

 

Το TIR λειτουργεί ως εργαλείο διευκόλυνσης του Διεθνούς Εμπορίου, εξασφαλίζοντας τη μεταφορά αγαθών από τη χώρα προέλευσης, μέσω των χωρών διέλευσης, προς την χώρα προορισμού, εντός ασφαλών φορτηγών οχημάτων, τα οποία ελέγχονται από τα τελωνεία μέσω ενός πολυμερούς και αμοιβαία αναγνωρισμένου συστήματος. Είναι ο ευκολότερος, ασφαλέστερος και πιο αξιόπιστος τρόπος για τη διεθνή μεταφορά αγαθών, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα τόσο για τους μεταφορείς όσο και για τις τελωνειακές αρχές.

Αμφότερες πλευρές συμφώνησαν πως πρέπει να ληφθούν άμεσες ενέργειες, οι οποίες θα διασφαλίσουν τη συνέχεια της εύρυθμη λειτουργίας του συστήματος, ενώ παράλληλα θα το καταστήσουν σύγχρονο και ανταγωνιστικό και ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της αγοράς, η οποία εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. Η ΟΦΑΕ δήλωσε αρωγός σε κάθε ενέργεια προς αυτήν την κατεύθυνση και έτοιμη να συνεργαστεί με κάθε εμπλεκόμενο φορέα και δημόσια Αρχή γι’ αυτόν τον σκοπό.

Είναι σαφές πως η Ελλάδα κατέχοντας μια στρατηγική θέση στο Διεθνές Εμπόριο αλλά και με την εκπροσώπησή της στα διεθνή όργανα από καταξιωμένους επαγγελματίες, όπως είναι ο κος Αλεξόπουλος, μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη μετάβαση του TIR, και όχι μόνο, στην ψηφιακή εποχή.