Στο Logistics Solutions VIII στη Θεσσαλονίκη, το SC&L magazine

Χορηγός επικοινωνίας το Supply Chain & Logistics magazine στο συνέδριο Logistics Solutions VIII που διοργανώνεται από το Supply Chain Institute με την επιστημονική υποστήριξη της Planning στη Θεσσαλονίκη.

 

Η ευρύτερη αγορά του supply chain δηλώνει παρούσα στα συνεδριακά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στην Θεσσαλονίκη και το ενδιαφέρον είναι έντονο τόσο για θέματα customer service, όσο και customer experience με έμφαση στο e-commerce. Περισσότερα στο επόμενο SC& magazine, no 109.