Στις 25/9 το τελευταίο εκπαιδευτικό μάθημα της ΕΕΒΨ&L για ειδικές εργασίες ανύψωσης – περονοφόρα

Η Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics (EEΒΨ&L) ολοκλήρωσε επιτυχώς το  100% του εκπαιδευτικού  προγράμματος  «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο της ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002871.  Το έργο αφορά την επιδοτούμενη κατάρτιση και πιστοποίηση 48 τμημάτων  – 1.200 εργαζομένων του κλάδου και όχι μόνο, σε όλη τη χώρα, σε 4 εκπαιδευτικά αντικείμενα, τα οποία είναι: α) Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, β) Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης, γ) Στέλεχος Εταιρίας Διαμεταφορών – Διαλογέων και δ) Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (Ειδικότητα 8: Ειδικές εργασίες ανύψωσης – Περονοφόρα).

Ως εκ τούτου, η ΕΕΒΨ&L γνωστοποιεί ότι το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 9:00 – 17:00,  θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο μάθημα του εκπαιδευτικού αντικειμένου   με θέμα  «ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 8: ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ – ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ», στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΔΗΜΑΣ ΑΕΒΕ, 2ο χλμ. Άργους – Ναυπλίου, Άργος  212 00, και θα διεξαχθούν  οι εξετάσεις πιστοποίησης των 25 εργαζομένων που συμμετείχαν.

Κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων θα παρευρίσκονται μέλη του ΔΣ και ο Πρόεδρος  της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics, οι υπεύθυνοι του προγράμματος, οι συντελεστές υλοποίησης του έργου καθώς και στελέχη  από την Δημόσια Διοίκηση της περιοχής.

Θα ήταν μεγάλη τιμή και χαρά για την Ένωση να καλύψετε το εν λόγω εγχείρημα του συνδέσμου, καθώς και να προβάλλεται και να προωθήσετε το όραμα των ελληνικών επιχειρήσεων όπου προτεραιότητα τους είναι η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού τους και η ασφάλεια τους στον χώρο εργασίας.

Η EEBΨ&L καλεί τους ενδιαφερομένους να δηλώσουν συμμετοχή έως την Παρασκευή  24 Σεπτεμβρίου 2021.