Στην πλατφόρμα IN THE LOOP εντάχθηκε η SARMED

Η SARMED, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για βιώσιμη ανάπτυξη και ενσωμάτωσης των αρχών ESG, ανακοίνωσε την ένταξή της στην πλατφόρμα IN THE LOOP, που αποτελεί πρωτοβουλία του ομίλου Πλαστικά Θράκης, για την ανακύκλωση των πλαστικών απορριμμάτων των αποθηκών της.

Το ΙΝ ΤΗΕ LOOP αποτελεί τη νέα περιβαλλοντικά στοχευμένη πλατφόρμα του ομίλου Πλαστικά Θράκης, με στόχο τη δημιουργία αξίας από τα πλαστικά́ απορρίμματα μέσω της αναβαθμιστικής ανακύκλωσής τους.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ εταιρειών, brands, δημόσιων φορέων, περιβαλλοντολογικών οργανώσεων και καταναλωτών, σχεδιάζει εξειδικευμένα συστήματα ανακύκλωσης κλειστού/ελεγχόμενου κύκλου και μετατρέπει τα πλαστικά απορρίμματα σε νέα βιώσιμα προϊόντα, κλείνοντας έτσι τον κύκλο ζωής του πλαστικού́.