Στην Διεθνή Διάσκεψη καινοτομίας στην Λισαβόνα ο υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων Χρ. Δήμας

Για την εξέλιξη και εξωστρεφή δυναμική που έχει αποκτήσει το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας, καθώς και για την επιτακτική ανάγκη να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη συνεργασία, σε διεθνές επίπεδο, στην έρευνα και την καινοτομία μίλησε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας, εκπροσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση, στο διεθνές διυπουργικό συνέδριο  Eureka, που διεξάγεται φέτος στην Πορτογαλία και συμμετέχουν περισσότερες από 45 χώρες από όλο τον κόσμο.

Το Eureka είναι ένα διεθνές δίκτυο που υποστηρίζει και προωθεί τη διακρατική συνεργασία με τον κόσμο της επιχειρηματικότητας για την ανάπτυξη του χώρου έρευνας και καινοτομίας. Το συνέδριο έχει στόχο να αναδείξει και  προωθήσει πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το δίκτυο υποδέχτηκε φέτος και νέες χώρες, όπως ο Καναδάς και η Νότια Κορέα, αποδεικνύοντας πως η συνεργασία μπορεί να επεκταθεί και με χώρες εκτός Ευρώπης με τις οποίες, όμως, όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, «μοιραζόμαστε κοινές αντιλήψεις και στόχους».

Το πρόγραμμα Eureka είναι ευέλικτο και ανοιχτό σε νεοφυείς επιχειρήσεις, ΜμΕ, μεγάλες εταιρείες, ερευνητικούς οργανισμούς και πανεπιστήμια. Παρέχει πρόσβαση σε δημόσιες χρηματοδοτήσεις, ενισχύει την επέκταση επιχειρήσεων σε νέες αγορές και προσφέρει εξατομικευμένες συμβουλές. Ο ρόλος του είναι να υποστηρίξει την ανάπτυξη πρωτοποριακών καινοτομιών που ενισχύουν τις παγκόσμιες οικονομίες, δημιουργούν νέες και ποιοτικές θέσεις εργασίας και έχουν πραγματικό θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Χρίστος Δήμας δήλωσε τα εξής: «Η Ελλάδα επέστρεψε δυναμικά στο πρόγραμμα Eureka, ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα στον κόσμο για τη διεθνή συνεργασία στην Έρευνα & Ανάπτυξη και την καινοτομία. Συμφωνήσαμε στο συνέδριο πως για να αντεπεξέλθουμε πιο αποτελεσματικά στις προκλήσεις της εποχής μας, όπως είναι η κλιματική κρίση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι βιοεπιστήμες, η αγροδιατροφή, η ψηφιοποίηση κ.ά, θα πρέπει να διευρύνουμε και να επεκτείνουμε τη συνεργασία μας και με τις χώρες εκτός Ευρώπης. Γι’ αυτό καλωσορίσαμε τον Καναδά και την Νότια Κορέα ως νέα μέλη του Eureka».