Στην Αθήνα το 2ο Συμπόσιο του ICAO

Στις 11-13 Οκτωβρίου, πραγματοποιείται στην Αθήνα το 2ο Παγκόσμιο Συμπόσιο του ICAO, για την Αεροπορική Συνεργασία (Second Global Aviation Cooperation Symposium / GACS 2), σε στενή συνεργασία με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Με κεντρικό θέμα “Managing Change: Building a safe, secure, and sustainable aviation community”, το Συμπόσιο  θα αποτελέσει μια εξαιρετική πλατφόρμα για τη συζήτηση κομβικών θεμάτων, την ανταλλαγή σημαντικών πληροφοριών σχετικά με τις τελευταίες τάσεις και καινοτομίες και την ανάλυση βέλτιστων πρακτικών για την υποστήριξη ενός ασφαλούς και αποτελεσματικού μέλλοντος στον τομέα των αερομεταφορών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μαζί, κυβερνητικοί φορείς, διαχειριστές αεροδρομίων, πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας και άλλοι εκπρόσωποι από τον κλάδο των αερομεταφορών, θα συζητήσουν τους τρόπους βελτίωσης του συντονισμού και της παροχής τεχνικής συνεργασίας και βοήθειας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της πολιτικής αεροπορίας.

Μεταξύ των ενοτήτων που θα απασχολήσουν το Συμπόσιο, συμπεριλαμβάνονται: το Πρόγραμμα Τεχνικής Συνεργασίας του ICAO  για την υποστήριξη των αναγκών των κρατών μελών, η Ασφάλεια από έκνομες ενέργειες και Εξυπηρέτηση των αερομεταφορών, η Εποπτεία της Αεροπορικής  Ασφάλειας στο πλαίσιο της τεχνικής συνεργασίας, οι Υπηρεσίες Αεροναυτιλίας και  οι νέες τεχνολογίες, η Ανάπτυξη Αερολιμένων και βέλτιστες πρακτικές, Ανάπτυξη Δεξιοτήτων  και Εκπαίδευση, καθώς και Χρηματοδότηση Έργων και Ενεργοποίηση Πόρων για την ανάπτυξη έργων.

Για περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα: https://www.icao.int/meetings/GACS2017/Pages/default.aspx