Στην έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics» το OPERATIONS CENTER για να συνδέσει την επιχειρησιακή λειτουργία με τα logistics

Το Operations Center  ιδρύθηκε το 2017 στην Αθήνα και εστιάζει στην ανάδειξη των κρίσιμων λειτουργιών που συνθέτουν το Operations Management (Προμήθειες & Αγορές, Εμπορευματικές Μεταφορές, Παραγωγή & Συντήρηση, Logistics, Δίκτυα Διανομής, Customer Service, Έλεγχος Ποιότητας) με σκοπό την ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων και οργανισμών.

Σε αυτό το πλαίσιο, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών πληροφόρησης και δικτύωσης, κυρίως μέσω εξειδικευμένων συνεδρίων και προγραμμάτων εκπαίδευσης που απευθύνονται στους επαγγελματίες του χώρου.

Παράλληλα, παρέχει υποστήριξη στη στελέχωση επιχειρήσεων για επαγγέλματα του τομέα και μια σειρά άλλων υπηρεσιών, όπως:

  • Σχεδιασμός και υλοποίηση εκδηλώσεων για λογαριασμό τρίτων
  • Διαχείριση εταιρικής επικοινωνίας για λογαριασμό επιχειρήσεων και φορέων
  • Διαχείριση δράσεων δημοσιότητας ευρωπαϊκών προγραμμάτων
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών οργάνωσης επιχειρήσεων και συμμόρφωσης/ compliance

Από την έναρξη της δραστηριότητάς του, περισσότερα από 1.500 στελέχη έχουν συμμετάσχει σε μία ή περισσότερες δράσεις, προερχόμενα συνολικά από περίπου 400 επιχειρήσεις, στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και άλλες πόλεις.


Για να μάθετε περισσότερα για την OPERATIONS CENTER επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.operationscenter.eu

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις εκθέσεις «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics» και «Cargo Truck & Van Expo», που διοργανώνει η εταιρεία o.mind Creatives στις 9-11 Νοεμβρίου 2019, στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, από την επίσημη ιστοσελίδα www.supplychainexpo.gr.