Στα 2,2 δισ. η ενίσχυση του νέου ΕΣΠΑ για τον κλάδο των Μεταφορών. Αναβαθμίζεται συνολικά ο τομέας Logistics – Εμπορευματικών Μεταφορών

«Χαμόγελα» προκαλεί στον ευρύτερο κλάδων των εμπορευματικών μεταφορών, η έγκριση των νέων Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) τα οποία καλύπτουν μεγάλο μέρος του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, με τον κλάδο των Μεταφορών μάλιστα να ενισχύεται με 2,2 δισ. ευρώ για το επόμενο διάστημα, όπως προκύπτει από το τελικό σχέδιο που κατατέθηκε στην Κομισιόν από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Το νέο ΕΣΠΑ έχει συνολικό προϋπολογισμό 26,1 δισ. ευρώ, από τα οποία, τα 20,9 δισ. αφορούν στην συμμετοχή της Ε.Ε. και τα 5,3 δισ. αφορούν στην εθνική συνεισφορά. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διακριτά προγράμματα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό με ενισχυμένους πόρους, για την πολιτική προστασία, τη δίκαιη μετάβαση (αφορά τις λιγνιτικές περιοχές), το πρόγραμμα Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια καθώς και νέο Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα με δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, εκτός από τα 13 ΠΕΠ, σημαντικές επενδύσεις με κοινοτική χρηματοδότηση προβλέπονται στα τομεακά προγράμματα, ως εξής:

  • Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή: 4,1 δισ.
  • Ανταγωνιστικότητα: 3,8 δισ.
  • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή: 3,6 δισ.
  • Μεταφορές: 2,2 δισ.
  • Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση: 1,6 δ δισ.
  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός: 943 εκατ.
  • Πολιτική Προστασία: 714 εκατ.
  • Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα: 455 εκατ.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι σε συνδυασμό με τα 943 εκατ. ευρώ που θα  αφορούν σε δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού επιχειρήσεων, αλλά και το γενικότερα ανοδικό κλίμα που επικρατεί στην αγορά Logistics, με την επένδυση στο Θριάσιο επιτέλους να “ξεμπλοκάρει” και να αναμένεται να ολοκληρωθεί η α’ φάση της έως το 2023, αλλά και τη ζήτηση που υπάρχει ευρέως στην αγορά για νέους χώρους και νέα πλάνα σε στόλους οχημάτων και επενδύσεις, ο κλάδος θα παραμείνει με ανοδικό πρόσημο στην αναπτυξιακή του πορεία για την επόμενη 5ετία. Η αισιοδοξία της αγοράς αντικατοπτρίζεται και στις συμμετοχές στην 8η έκθεση Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics 2021, ένα από τα βασικά “εργαλεία” εξωστρέφειας του κλάδου.