Σημαντική η Συμβολή των Διεθνών Προτύπων GS1 στην Ψηφιοποίηση των Επιχειρηματικών Διαδικασιών

Αναπτύσσοντας το 1o Ομοσπονδιακό Δίκτυο Δεδομένων για την εναρμόνιση της ανταλλαγής πληροφοριών της εφοδιαστικής αλυσίδας κατά μήκος των 9 Βασικών Αξόνων Μεταφοράς στην ΕΕ (EU Transport Corridors), η κοινοπραξία του έργου FENIX υπό την καθοδήγηση του GS1 Γερμανίας και με τη συμβολή 6 ακόμα Εθνικών Γραφείων GS1, μεταξύ των οποίων και το Εθνικό γραφείο Ελλάδος GS1 Association – Greece, ηγούνται της Προτυποποίησης και Διαλειτουργικότητας του έργου το οποίο τώρα ξεκινά.

Η έλλειψη διαλειτουργικής ανταλλαγής πληροφοριών στις εφοδιαστικές αλυσίδες του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, αποτελεί τροχοπέδη στην αποδοτικότητα και βιωσιμότητα του κλάδου των logistics. Οι ψηφιακές πλατφόρμες μεταφορών και logistics στην Ευρώπη είναι σε μεγάλο βαθμό κατακερματισμένες, καθιστώντας την ανταλλαγή πληροφοριών και τον συντονισμό μεταξύ τους πολύ δύσκολο.

Η πολυπλοκότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων και οι διαδικασίες οι οποίες τις απαρτίζουν είναι χρονοβόρες. Οι καθυστερήσεις και τα άδεια εμπορευματοκιβώτια, οι μεγάλοι χρόνοι αναμονής στα σύνορα, όπως επίσης και η έλλειψη διαφάνειας στη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων συνθέτουν μια εικόνα στην οποία περίπλοκα μηχανογραφικά συστήματα δεν έχουν τη δυνατότητα να «μιλήσουν την ίδια γλώσσα». Οι αλυσίδες εφοδιασμού που περιγράφονται στο FΕΝΙΧ βασίζονται ήδη σε ένα ευρύ φάσμα υφιστάμενων προτύπων, εντούτοις στερούνται δυνατοτήτων πλήρους εναρμόνισής μεταξύ τους  και αυτό καθιστά δύσκολο τον συνδυασμό τους.

To FΕΝΙΧ (Ευρωπαϊκό Ομοσπονδιακό Δίκτυο Ανταλλαγής Πληροφοριών στα Logistics) έχοντας λάβει χρηματοδότηση συνολικού ύψους κεφαλαίων 30.000.000 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης CEF (Connecting Europe Facility), στοχεύει στη δημιουργία λύσεων οι οποίες θα διασφαλίζουν τη μέγιστη διασυνοριακή επικοινωνία  μεταξύ των υφιστάμενων και των νέων συστημάτων ανταλλαγής δεδομένων στα logistics και τις μεταφορές. Το αποτέλεσμα θα είναι ένα ευρωπαϊκό ενοποιημένο δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών το οποίο θα καθιστά πλέον εφικτή την ομαλή διασύνδεση και εναρμόνιση διαφορετικών μηχανογραφικών συστημάτων και τον συνδυασμό των παρεχόμενων υπηρεσιών logistics.

«Το FENIX θα αναπτύξει την πρώτη Ευρωπαϊκή Ομοσπονδιακή Αρχιτεκτονική για ανταλλαγή δεδομένων, που θα εξυπηρετεί την Ευρωπαϊκή Κοινότητα των Υπηρεσιών Μεταφορών και Logistics, συμπεριλαμβανομένων και των ρυθμιστικών Αρχών, Εθνικών και Ευρωπαϊκών, για την επίτευξη διαλειτουργικότητας μεταξύ οποιωνδήποτε μεμονωμένων υφιστάμενων και πιθανών μελλοντικών ψηφιακών πλατφορμών», εξηγεί ο Συντονιστής του Έργου FENIX κος Eusebiu Catana και συμπληρώνει πως «Το FENIX θα δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα στον τομέα των μεταφορών και των logistics».

Η Ευρωπαϊκή παρουσία του Παγκόσμιου Δικτύου του Οργανισμού GS1 συμβάλλει τα μέγιστα στο έργο ισχυροποιώντας την Προτυποποίηση και Διαλειτουργικότητα σε ολόκληρη την Κοινοπραξία FENIX. «Τα Διεθνή Πρότυπα GS1, ως η Παγκόσμια Γλώσσα του Επιχειρείν, προσφέρουν διαλειτουργικότητα μεταξύ πολύπλοκων συστημάτων και μπορούν να μετατρέψουν τα δεδομένα σε πολύτιμες πληροφορίες. Η ψηφιακή καινοτομία του Έργου FENIX, με τη χρήση νέων τεχνολογιών, θα υλοποιήσει την αναγκαία μεταρρύθμιση στον τομέα των μεταφορών και logistics της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργώντας ένα περιβάλλον βιώσιμης ανάπτυξης που θα αντικατοπτρίζει τις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων αλλά και τις απαιτήσεις των τελικών καταναλωτών», σχολιάζει ο κ. Κορωναίος Παναγιώτης, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του GS1 Association – Greece και CEO της επιχείρησης SYNERGY in Supply Chain Α.Ε.

 

 

Ο κ. Zharko Vasilevski, Διευθυντής Έργου στο Κέντρο Ελέγχου Φορτώσεων (Load Control Center) της πολυεθνικής επιχείρησης Mondelēz προσθέτει: «Τα Πρότυπα GS1 διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ψηφιακή πλατφόρμα FENIX προωθώντας τη διαλειτουργικότητα της πιλοτικής εφαρμογής από τη Mondelēz, αποσκοπώντας στη διασύνδεση του κέντρου με άλλους παρόχους υπηρεσιών logistics».

Στους ανάδοχους φορείς του Μη Κερδοσκοπικού αυτού Έργου, συγκαταλέγονται μερικοί από τους πιο αναγνωρίσιμους εθνικούς αλλά και παγκόσμιους οργανισμούς του κλάδου όπως: τα Υπουργεία Μεταφορών Ελλάδος και Ιταλίας, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ελλάδος (ΕΚΕΤΑ), το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), ο Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (Piraeus Containers Terminal – PCT), το Κέντρο Διαχείρισης και Διανομής Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (Piraeus Consolidation and Distribution Center – PCDC), η PEARL SA, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Μεταφορών (European Shippers Council – ESC), το Διαμετακομιστικό Κέντρο Μπολόνιας και Τεργέστης (Interporto Bologna and Trieste), την Κοινοπραξία για τον άξονα μεταφοράς Ρήνου-‘Αλπεων(EGTC), οι Αερομεταφορές Βελγίου (Air Cargo Belgium – ACB), η Πολυεθνική Επιχείρηση ATOS, η Διεθνής Μεταφορική Επιχείρηση Kühne & Nagel, η επιχείρηση TREDIT, η επιχείρηση Inlecom Innovation, οι Πολυεθνικές Επιχειρήσεις Mondelēz International και Procter & Gamble, το Διατροπικό Κέντρο μεταφορών Rheinhäfen μαζί με την ERTICO – ITS η οποία και ηγείται της Κοινοπραξίας του Έργου FENIX.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός του έργου, περιλαμβάνει την ανάπτυξη εφαρμογών ως λύσεις plug and play, για βελτιστοποιημένο σχεδιασμό δρομολογίων και δυναμική επαναδρομολόγηση βάσει παρακολούθησης γεγονότων σε πραγματικό χρόνο. Το FENIX, λειτουργεί χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση που βασίζεται σε λύσεις υπολογιστικού «νέφους» (cloud) και έχει πρόσβαση σε αξιόπιστης ροής ακριβείς πληροφορίες σχετικές με τα γεγονότα που συμβαίνουν στην εφοδιαστική αλυσίδα. Οι δύο βασικές προϋποθέσεις για αυτήν την προσέγγιση είναι η συμφωνία για τα πρότυπα και ένας συνδυασμός ιδιωτικής και δημόσιας διακυβέρνησης. Το FENIX βασίζεται επίσης στο «Διαδίκτυο των Αντικειμένων» (Internet of Things (IoT), τη δορυφορική πλοήγηση και δεδομένα για την ανάπτυξη αυτοματοποιημένων διαδικασιών και έξυπνων αλγορίθμων. Οι παραπάνω λύσεις θα συνδράμουν στον εξορθολογισμό των διαδικασιών στις ευρύτερες ευρωπαϊκές αλυσίδες εφοδιασμού.

Με την ολοκλήρωσή της, τον Απρίλιο του 2022, η Ομοσπονδιακή Ψηφιακή Πλατφόρμα FENIX θα είναι διαθέσιμη σε όλους τους αρμόδιους φορείς και επιχειρήσεις του κλάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.fenix-network.eu.