Σημαντικές επενδύσεις  για την ψηφιακή μετάβαση & πράσινη λειτουργία της ΒΙΠΕ Σίνδου

Επενδύσεις ύψους 15-20 εκατ. ευρώ πρόκειται να υλοποιήσει τα επόμενα χρόνια η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ στην Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του μεγάλου επενδυτικού της προγράμματος που αφορά βιομηχανικές αναπτύξεις σε διάφορες περιοχές της χώρας και το οποίο μπορεί να φτάσει, με την κατάλληλη μόχλευση, έως και τα 300 εκατ. ευρώ.

Την ανωτέρω δήλωση έκανε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, κ. Αθανάσιος Ψαθάς, από το συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη με διοργάνωση του ΙCC Eλλάδος και την υποστήριξη των Επιμελητηρίων της Θεσσαλονίκης, με θέμα «Η Θεσσαλονίκη πύλη ανάπτυξης για την Ευρώπη και την Μεσόγειο».

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ επισήμανε ότι η Θεσσαλονίκη διαθέτει τη μεγαλύτερη ΒΙΠΕ της χώρας και πως συνολικά με τις λοιπές βιομηχανικές/ μεταποιητικές αναπτύξεις έχει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση επιχειρήσεων από κλάδους της βιομηχανίας. Οι επενδύσεις στη ΒΙΠΕ Σίνδου θα αφορούν κυρίως τους άξονες της ψηφιακής μετάβασης, της πράσινης και βιώσιμης λειτουργίας και, γενικότερα, της αναβάθμισης της περιοχής.

Το επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ για τα υπόλοιπα λίγα χρόνια και μέχρι το τέλος του 2026 θα ανέλθει κατ’ ελάχιστον στα 70 εκατ. ευρώ ενώ υπολογισμοί δείχνουν ότι μπορεί να φτάσει έως και τα 300 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία, γι’ αυτόν τον σκοπό, έχει διαθέσιμα στο ταμείο της περί τα 50 εκατομμύρια, ποσό που θα πολλαπλασιαστεί  μέσω συμμετοχής σε προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και της Δίκαιας Μετάβασης και του προγράμματος αξιοποίησης των εδαφών που θα απελευθερωθούν  την απολιγνιτοποίηση της Δυτικής Μακεδονίας. Ο κ. Ψαθάς τόνισε ότι στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδιασμού της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ θα βοηθήσει ο νέος νόμος για τα επιχειρηματικά πάρκα.

Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ έχει στην διαχείριση 50.000 στρέμματα στις 27 βιομηχανικές περιοχές που διαχειρίζεται, με τη ΒΙΠΕ Σίνδου να εκτείνεται σε 10.000 στρέμματα.