Σε πλήρη εξέλιξη η β’ φάση της επένδυσης στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος

Πάγια επιδίωξη για το λιμάνι του Πειραιά είναι η παροχή αναβαθμισμένων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για το σύνολο των λιμενικών δραστηριοτήτων, γεγονός το οποίο αποτελεί και το βασικό του πλεονέκτημα και γι’ αυτό συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο σημαντικά λιμάνια διεθνώς.

Τα τελευταία 6 χρόνια η ΟΛΠ A.E. επένδυσε έγκαιρα στην ναυπηγοεπισκευαστική υποδομή με πρωταρχικό στόχο την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης Περάματος, ως βασική προτεραιότητα στο αναπτυξιακό σχέδιο του λιμανιού. Από το 2016, έχουν πραγματοποιηθεί μια σειρά από επενδύσεις και επιτεύγματα, ξεκινώντας από τη νέα πλωτή δεξαμενή με την ονομασία «Πειραιάς ΙΙΙ», χωρητικότητας 80.000 τόνων, η οποία έχει εξυπηρετήσει μέχρι σήμερα περισσότερα από 150 πλοία. Η νέα πλωτή δεξαμενή εξασφάλισε τη δυνατότητα ελλιμενισμού για επισκευή των μεγάλων τοπικών ακτοπλοϊκών πλοίων και πλοίων τύπου Panamax που στο παρελθόν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν μόνο από τα ναυπηγεία της Τουρκίας ή άλλων χωρών.

Τα συστηματικά έργα αναβάθμισης και οι στοχευμένες επενδύσεις στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, που ξεκίνησαν το 2016 από τον Όμιλο COSCO SHIPPING, συνέβαλαν  συνολικά στην ενίσχυση του Ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου στην χώρα μας. Όλοι οι σχετικοί δείκτες απόδοσης βελτιώνονται χρόνο με τον χρόνο, παράλληλα με τις λύσεις τελευταίας τεχνολογίας, τη διευρυμένη δυναμική σε χωρητικότητα και τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας που παρέχονται. Αξίζει να σημειωθεί ότι  το 2016 ελλιμενίστηκαν μόνο 69 πλοία σε πλωτές δεξαμενές του ΟΛΠ, ενώ το έτος 2022 ξεπέρασαν τα 130 πλοία. Οι ημέρες εργασίας στις δεξαμενές αυξήθηκαν ομοίως από 435 το 2016 σε 1306 το 2022.

Αυτήν τη στιγμή, είναι σε πλήρη εξέλιξη η β’ φάση της επένδυσης και στοχεύει στην περαιτέρω αναβάθμιση των υποδομών και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για την ενίσχυση της παραγωγικότητας τους και την πλήρη κάλυψη των αναγκών τροφοδοσίας και παροχής ρεύματος και νερού στις θέσεις ελλιμενισμού της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης.

Πρόσφατα, ο ΟΛΠ ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων αναβάθμισης υποδομής μεγάλης κλίμακας στην Ανατολική πλευρά του Προβλήτα ΙΙ στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, ωστόσο, επισημαίνεται, ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες σε τμήματα της Δυτικής πλευράς του Προβλήτα ΙΙ και της Ανατολικής πλευράς του Προβλήτα Ι, προκειμένου να εγκατασταθούν εκεί δύο νέοι γερανοί τύπου Jib Crane.

Επιπλέον, κατά το β’ εξάμηνο του 2022, ξεκίνησαν και περατώθηκαν οι εργασίες συντήρησης στην πλωτή δεξαμενή Πειραιάς Ι. Καθ’ όλη διάρκεια των επισκευαστικών εργασιών και επιθεωρήσεων του έργου, ο μέσος αριθμός εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού ανήλθε στους 150 ημερησίως, Ως αποτέλεσμα, οι ευκαιρίες απασχόλησης, αλλά και αύξησης εισοδηματικών πόρων για εργαζομένους και επαγγελματίες του κλάδου από την ευρύτερη περιοχή ενισχύθηκαν σημαντικά.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη το α’ εξάμηνο του 2023 έχουν εξυπηρετηθεί 85 πλοία στις δεξαμενές του ΟΛΠ.