Σε πιλοτική λειτουργία η πλατφόρμα «Delos» που δημιούργησαν η Cosco Shipping Lines και η Skyserv

Η νέα πλατφόρμα «Delos» μπαίνει σε στάδιο πιλοτικής λειτουργίας, με στόχο να οριοθετηθούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες και να οριστικοποιηθεί η εμπορική πολιτική, αξιοποιώντας τις ευνοϊκές ρυθμίσεις και τις απλουστευμένες διατυπώσεις που διέπουν την ελεύθερη ζώνη του Πειραιά και στα αεροπορικώς μεταφερόμενα φορτία. Ήδη, αρκετοί forwarders έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συνεργασίας με την πλατφόρμα «Delos» στο πιλοτικό της στάδιο.

Στόχος όλων είναι η «Delos» να αποτελέσει στην πλήρη ανάπτυξή της μία ολοκληρωμένη, ελεύθερη και ανοιχτή πλατφόρμα υψηλής ποιότητας, καινοτόμων υπηρεσιών στη συνδυασμένη μεταφορά (sea-air/air-sea) κάθε είδους εμπορευμάτων από και προς όλον τον κόσμο, ενισχύοντας τον όγκο του αεροπορικά μεταφερόμενου φορτίου από, προς και δια της ελληνικής επικράτειας.

Το όνομα δεν επελέγη τυχαία καθώς αντλεί έμπνευση από την ιδιαίτερη ιστορική αξία της Δήλου, ως η πρώτη Ελεύθερη Ζώνη στο κέντρο του Αιγαίου και τους αρχαίους δρόμους του εμπορίου.