Σε νέες βάσεις από 7.10 η μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων

Από το Operations Center και με υποστηρικτή την Truck & Cargo Insurance, η ενημέρωση της αγοράς για την από 7.10 ενεργοποίηση του Ν.4685/2020 για τη μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων και τις υποχρεώσεις που απορρέουν για όλους τους stakeholders.

Οι αλλαγές στη μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων που επιφέρει ο Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92Α/20) και ενεργοποιείται από την 7η Οκτωβρίου 2020, αναλύθηκαν στο webcast που διοργάνωσε το Operations Center στις 2 Οκτωβρίου με τη συμμετοχή 80 στελεχών εταιρειών με πρωταγωνιστική παρουσία στην Ελληνική Οικονομία στον χώρο της Βιομηχανίας, του Εμπορίου, των Μεταφορών και της Ανακύκλωσης, καθώς και ΔΕΚΟ. Στη διαδικτυακή ημερίδα, τη νομική διάσταση παρουσίασε ο κ. Γιώργος Μαρωνίδης – Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και Διαχειριστής Εταίρος της δικηγορικής εταιρείας ΜΑΡΩΝΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, την περιβαλλοντική διάσταση ο κ. Βασίλης Πρωτονοτάριος Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, τεχνικός περιβαλλοντικός σύμβουλος και συνιδρυτής της ENVITERRA και την ασφαλιστική διάσταση ο κ. Γιάννης Σαμολαδάς, Διευθύνων Σύμβουλος των Truck & Cargo Insurance και IRM, ο οποίος ήταν και ο χορηγός της μετάδοσης.

Το webcast παρακολούθησαν επίσης το Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο ζήτησε να ενημερωθεί για τα συμπεράσματα της διαδικτυακής συνάντησης της αγοράς, η ΟΦΑΕ και το ECR Hellas.Την ημερίδα ξεκίνησε η κα Μαριλένα Αργυρού, Managing Director του OPERATIONS CENTER, η οποία εξήγησε τον βαθμό επείγοντος της πληροφόρησης της αγοράς για το συγκεκριμένο θέμα, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Η κατάργηση της άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, από 7/10/2020, αφορά ως θέμα όλους όσοι διαχειρίζονται την Περιβαλλοντική Πολιτική Βιομηχανιών και εμπορικών επιχειρήσεων, τις αλυσίδες Λιανεμπορίου, τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης όπως επίσης τον χώρο της Ανακύκλωσης και των σχετικών υπηρεσιών Μεταφοράς. Για τις επιχειρήσεις που μεταφέρουν με ιδιόκτητα οχήματα τα μη επικίνδυνα απόβλητα που παράγουν, η διαδικασία απλοποιείται σημαντικά με δύο κινήσεις (ασφαλιστήριο συμβόλαιο και εγγραφή στο μητρώο αποβλήτων ΗΜΑ). Για τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται με τρίτους μεταφορείς για το σκοπό αυτό, ελλείψει της άδειας, η νέα νομοθεσία δημιουργεί νέα δεδομένα αναφορικά με τα κριτήρια αξιολόγησης, επιλογής και ελέγχου των συνεργαζόμενων μεταφορέων, στο πλαίσιο εφαρμογής της Περιβαλλοντικής Πολιτικής κάθε εταιρείας».

Τα βασικά σημεία του Νόμου 4685/2020 και συγκεκριμένα το άρθρο 85, που τροποποιεί την παράγραφο 4, άρθρο 36, του βασικού νόμου N.4042/2012, ανέλυσε στη συνέχεια ο κ. Γιώργος Μαρωνίδης. Ο εξειδικευμένος στον χώρο των Μεταφορών και των Logistics, δικηγόρος, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι η διάταξη επηρεάζει όλα τα μέρη που εμπλέκονται στο θέμα των αποβλήτων: τον παραγωγό των αποβλήτων, τον διοργανωτή αποβλήτων εφόσον υπάρχει μεταφορά ή εξαγωγή αποβλήτων (δηλαδή εμπόριο) και τον συλλέκτη-μεταφορέα. Ο κ. Μαρωνίδης υπογράμμισε την αναγκαιότητα καταχώρησης της εταιρείας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων – ΗΜΑ, όπως και της ύπαρξης ασφαλιστηρίου συμβολαίου του μεταφορέα κατ’ ελάχιστον 100.000€ ετησίως, το οποίο θα καλύπτει τον κίνδυνο αποκατάστασης ζημίας προς τρίτους και προς το Περιβάλλον (επαναφορά στην πρότερη κατάσταση). Παράλληλα, επεσήμανε πως με τη νέα νομοθεσία επιλύονται μια σειρά από προβλήματα που ανέκυπταν στο παρελθόν ως προς τις ευθύνες των μεταφορέων, αλλά παράλληλα ο κ. Μαρωνίδης τόνισε: «Με πολλή προσοχή θα πρέπει να ενσκύψουν οι ασφαλιστικές εταιρείες ως προς το πώς θα εκδοθεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιο το οποίο χρειάζεται να εκδοθεί ανά επιχείρηση, ασχέτως εάν μέσα στο ασφαλιστήριο αναφέρονται για λόγους κάλυψης του κινδύνου οι πινακίδες όλων των οχημάτων».

Η παραπάνω επισήμανση του κ. Μαρωνίδη γίνεται σε μια χρονική στιγμή όπου τελούν υπό διαμόρφωση τα νέα ασφαλιστήρια συμβόλαια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων φορτίων, το ύψος των οποίων χρειάζεται να είναι συμβατό με τις συνθήκες της ελληνικής μεταφορικής αγοράς.

Τον λόγο έλαβε στη συνέχεια ο κ. Πρωτονοτάριος, ο οποίος ανέπτυξε την τεχνική και περιβαλλοντική διάσταση του θέματος, δίνοντας τον ορισμό των επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων και κάνοντας ειδική αναφορά στα απόβλητα ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς αφορούν μεγάλο τμήμα της αγοράς: σε αυτό το σημείο o
κ. Πρωτονοτάριος επεσήμανε πως εφόσον ο εξοπλισμός είναι ακέραιος, τότε μπορεί η συλλογή και μεταφορά να γίνει ως μη επικίνδυνο απόβλητο.

Ο κ. Πρωτονοτάριος έκανε μια αντίστοιχη του προηγούμενου συστήματος που λειτουργούσε με άδειες Περιφερειών και του τωρινού που ξεκινά από 7.10 και στη συνέχεια έθεσε καίρια ερωτήματα που δημιουργούνται με την ενεργοποίηση του Ν.4685/2020 όπως:

  • Πώς ορίζεται η «επαγγελματική ενασχόληση» των εταιρειών που πραγματοποιούν συλλογή και μεταφορά;
  • Πώς κατηγοριοποιείται ο βαθμός επίδρασης σε τρίτους και στο Περιβάλλον των μη επικίνδυνων αποβλήτων, που αποτελεί τη βάση για την εκτίμηση του κινδύνου και τη διαμόρφωση του αντίστοιχου ασφαλίστρου;
  • Ποιο θα είναι το αντικείμενο της ασφάλισης; (η εταιρεία/δραστηριότητα ή το όχημα)
  • Θα υπάρχει στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ταυτοποίηση του Ευρωπαϊκού Κωδικού Αποβλήτου – ΕΚΑ με τον τύπο του οχήματος συλλογής και μεταφοράς, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα με το σύστημα των αδειών;

Επιπλέον, ο κ. Πρωτονοτάριος τόνισε ότι χρειάζεται στενή συνεργασία ανάμεσα στην ασφαλιστική εταιρεία και τον πελάτη για τον κωδικό του αποβλήτου που μεταφέρεται ώστε να γίνεται έγκαιρα η κατάλληλη τροποποίηση στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, όπως επίσης και για τον τύπο του οχήματος που μεταφέρει κάθε απόβλητο. «Η χρήση του κατάλληλου οχήματος συλλογής και μεταφοράς είναι βασική προϋπόθεση για τον περιορισμό των κινδύνων».

Ο κ. Γιάννης Σαμολαδάς τόνισε κατά την παρουσίασή του ότι οι εταιρείες χρειάζεται να έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Truck Cargo & Insurance εξήγησε πως το ρίσκο για μια ασφαλιστική εταιρεία μεγαλώνει όσο αυξάνεται ο αριθμός των φορτηγών του ασφαλισμένου εκτός εάν από τον συνολικό τζίρο της εταιρείας, η ασφαλιστική απομονώσει τον τζίρο που αφορά σε δραστηριότητες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων.  «Αυτή τη στιγμή, η ασφαλιστική αγορά «βλέπει» το όχημα και τα 100.000€ αφορά στο ένα έτος και ανά ζημιά, αποτελώντας το ανώτατο όριο που μπορεί να πληρώσει μια ασφαλιστική εταιρεία». Ο κ. Σαμολαδάς συμφώνησε με την άποψη ότι η ασφάλιση χρειάζεται να γίνει ανά επιχείρηση και όχι ανά όχημα όπως και στην παραδοχή ότι το ύψος του ασφαλίστρου θα πρέπει να διαμορφώνεται ανάλογα με τον εκάστοτε ΕΚΑ – Ευρωπαϊκό Κωδικό Αποβλήτων. Παράλληλα, ο κ. Σαμολαδάς τόνισε πως κάθε εταιρεία πρέπει να επιμείνει στο να διαμορφωθεί το κατάλληλο για τις δικές της ανάγκες ασφαλιστήριο συμβόλαιο με τη συνεργασία του περιβαλλοντολόγου και του ασφαλιστή της. Τέλος ο κ. Σαμολαδάς επεσήμανε την ανάγκη της ακριβούς περιγραφής των κινδύνων στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και την ανάγκη η εταιρεία να μπορεί να αποδείξει ότι η συλλογή και μεταφορά γίνεται σε επαγγελματική βάση και με το κατάλληλο όχημα και ευρύτερα ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για ασφαλή μεταφορά.

Απαραίτητη η καταχώρηση της εταιρείας που εκτελεί τη συλλογή και εθνική μεταφορά στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων – ΗΜΑ και η ενεργοποίηση από 7.10 ασφαλιστηρίου συμβολαίου ύψους κατ’ ελάχιστον 100.000€ το χρόνο.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Γιώργος Ηλιάδης – Διευθύνων Σύμβουλος της ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, αναφέρθηκε στην περίπτωση της εξαγωγής ανακυκλώσιμων υλικών (έναν οικονομικό κλάδο που γνωρίζει άνθιση) κατά την οποία ο εξαγωγέας-φορτωτής-συλλέκτης διαχωρίζεται από τον μεταφορέα, ο οποίος εκτελεί μια short-distance μεταφορά του κοντέινερ από τον τόπο της συλλογής στο λιμάνι προς εξαγωγή. Το webcast ολοκληρώθηκε με τις απαντήσεις μέρους των πολλών ερωτήσεων που τέθηκαν, ενώ για όσες ερωτήσεις δεν δόθηκε απάντηση λόγω της εξάντλησης του χρόνου, οι επιχειρήσεις θα λάβουν ενημέρωση από το Operations Center.

Παρακολουθήστε το βιντεοσκοπημένο webcast στο κανάλι του Operations Center